¨
baner.jpg

BOJ V ZASTAVĚNÝCH AGLOMERACÍCH


    Příslušníci 601.skss procházejí komplexním taktickým výcvikem, jehož součástí je i boj v zastavěných oblastech. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech vedení bojových operací přesouvá do městských aglomerací, vzniká i potřeba jednotek věnovat se problematice jako je FIBUA (Fight In Built-Up Area) a CQB (Close Quarter Battle).

    Hlavním cílem uvedené problematiky je připravit příslušníky útvaru ke zvládnutí bojové činnosti uvnitř městské zástavby a v budovách. Se základy těchto činností se příslušníci útvaru seznamují již v průběhu kvalifikačního kurzu, kde  jsou připravováni na provádění přesunů uvnitř městské zástavby, překonávání křižovatek či obcházení rohů domů. Následně provádí průniky do budov a činnost v budovách. Pro vstupy do objektů a v objektech jsou využívány mechanické průlomové prostředky či trhaviny. Nejobtížnější činností, na kterou jsou operátoři připravováni, je osvobození rukojmích či vypátrání a zatčení hledaných osob.

     Taktické přípravě je věnována také velká část zahraničních kurzů a společných mezinárodních cvičení, kde si mohou operátoři osvojené postupy doplňovat a konzultovat se zahraničními partnery.
Vyvrcholením všeho úsilí jsou zahraniční operace, které prověří kvalitu výcviku,  připravenost příslušníků 601.skss a předurčují další náročné úkoly pro budoucnost.

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz