¨
baner.jpg

Střelecká příprava


   Střelecká příprava má jedinečnou a nezastupitelnou roli ve výcviku příslušníků speciálních sil. Společně s taktickou přípravou patří mezi nejdůležitější, proto je této přípravě věnován daleko větší prostor ve srovnání s jinými útvary AČR.

   Soudobé požadavky na vedení bojových operací vyžadují rychlé a přesné ovládání zbraní a zbraňových systémů, kterých útvar používá více jak 20 typů. Propracovaný systém výcviku ve střelecké přípravě proto zajišťuje postupné budování dovedností a návyků.  V úvodním kvalifikačním kurzu získávají noví příslušníci počáteční schopnosti v ovládání zbraní jednotlivce, což jsou pistole a útočná puška a následně se zbraněmi palebné podpory jako jsou kulomety, granátomety a zbraně na vozidlech.  Přibližně po dvou letech je dosaženo úrovně, která umožňuje nasazení příslušníka 601.skss v zahraniční misi. Velká pozornost je také věnována bezpečnému ovládání zbraní, které každý příslušník prokazuje zkouškou bezpečné manipulace.

   Na bojových střediscích jsou pak střelecké dovednosti dále rozvíjeny a rozšiřovány o zbraně specialistů a zvyšují se nároky na rychlost, přesnost a účinnost použití zbraní.  Vrcholem je výcvik odstřelovačů, zbraňových specialistů a skupin pro ochranu osob.

   Střelecké přípravě je věnována také velká část zahraničních kurzů a společných mezinárodních cvičení.    Garantem této rozsáhlé přípravy je skupina střeleckých instruktorů, kteří zajišťují systém přípravy a garantují její kvalitu.

Zbraně používané u 601.skupiny speciálních sil

(2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz