¨
baner.jpg

ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA


   Medicína speciálních operací
   Medicína speciálních operací má velké množství specifik. Oproti konvenčním jednotkám speciální síly operují daleko na nepřátelském území, v malých týmech a často bez možnosti podpory jiných sil a rychlého zdravotnického odsunu. Proto je na zdravotnickou přípravu operátorů speciálních sil kladen veliký důraz.

   Armádní CLS program, založený na principu TCCC, byl využit jako standard výcviku každého operátora bojových skupin. Velice dobrou spolupráci mají speciální síly navázanou zejména s výcvikovým centrem CLS v Hranicích, které léta přispívá nejen k jasnému a koordinovanému výcviku našich příslušníků, ale podporuje nás i nestandardními zdokonalovacími a udržovacími výcviky. Příslušníci štábu a zabezpečovacích jednotek absolvují kurz První pomoc v poli.

   Zdravotníci bojových skupin
   Na každé bojové skupině je jeden z operátorů na pozici bojového zdravotníka (combat medic). Základ jeho zdravotnického vzdělání tvoří CLS kurz, na který navazují TCCC instruktorský kurz a dále různá mezinárodní zdravotnická cvičení speciálních sil a zahraniční udržovací kurzy pořádané v evropských zemích.

   18D a SOCM
   Kromě zdravotníků bojových skupin je na rotě hlavní bojový paramedik pro speciální operace. Tento specialista zastupuje lékaře na místech a v situacích, kam nemá lékař momentálně přístup. Prostředí, ve kterém speciální síly pracují, je většinou nehostinné a daleko od civilizace. Proto musí být paramedik pro speciální operace připraven postarat se o své pacienty po dobu několika hodin až dní. V případech domorodého obyvatelstva může být jediným zdravotnickým pracovníkem, se kterým se kdy tito obyvatelé za svůj život setkají.
   Je to expert v přednemocničním ošetřování válečných traumat (zranění), ale zná také velmi dobře klinickou medicínu a primární lékařskou péči. Umí provádět konkrétní výkony z oblasti chirurgie, anesteziologie, zubní medicíny, veterinární medicíny, radiologie a laboratorních analýz. Na rozdíl od běžného vojenského zdravotníka je bojový paramedik pro speciální operace především operátor stejně jako zbytek jeho týmu a zdravotníkem se stává až v případě potřeby.
   Tento bojový paramedik je absolventem studijního programu zaměřeného na nekonvenční medicínu speciálních operací, což obnáší celkem 19 měsíců vysoce intenzivního vzdělání a výcviku. Vzdělávací program sestává z několika na sebe navazujících kurzů konajících se na škole speciálních operací JFK Special Warfare Center and School v USA. Díky unikátnímu výcvikovému programu se studenti dostanou na vysokou úroveň vycvičenosti za relativně krátkou dobu a jsou schopni poskytovat vysoce kvalifikovanou zdravotnickou péči v těch nejhorších možných podmínkách. Aby si bojový paramedici udrželi své znalosti, schopnosti a licence, absolvují kromě pravidelných stáží ve zdravotnických zařízeních v České republice také kurz Special Operations Combat Medic Skills Susstainament course (SOCMSS), který absolvují každé dva roky. V tomto kurzu si obnovují své licence a také získávají nové poznatky z oblasti nekonvenční medicíny pro speciální operace.

   Další rozvoj medicíny speciálních operací
   Od roku 2017 byly Velitelstvím speciálních operací v NATO (NSHQ) podniknuty kroky ke standardizaci a udržitelnosti výcviku speciálních sil. Bylo založeno výcvikové centrum ,,SF MED CENTER‘‘ pro výuku TCCC pod hlavičkou certifikované americké organizace NAEMT, jež se stala zárukou pro základní, efektivní a udržitelný program výcviku speciálních sil. Standardem 601. skss se proto stává TCCC All Combatants pro všechny příslušníky a TCCC Medical Personnel pro příslušníky bojových skupin na základní pozici zdravotníka. Udržitelnost, efektivní výcvik, a spolupráce se špičkami zdravotnictví AČR se stala mottem budoucnosti zdravotní přípravy speciálních sil.

   

(2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz