¨
baner.jpg

KVALIFIKAČNÍ KURZ 601.skupiny speciálních sil

            Kvalifikační kurz 601. skupiny speciálních sil je nejnáročnější a nejintenzivnější výcvik, který lze v armádě České republiky absolvovat. Tento kurz, známý také pod pojmem „přeškolovák“, trvá 12 měsíců. Během této doby prochází příslušníci kurzu speciálním výcvikem zaměřeným na získávání znalostí, schopností a dovedností, kterými disponují všichni příslušníci speciálních sil.
V „přeškolováku“ jsou jednotlivci v kompetenci kvalifikovaných insturktorů a pod dohledem psychologa.

            Koncepce kvalifikačního kurzu se dělí do několika fází. V počáteční fázi se instruktoři zaměřují především na rozvoj základních dovedností jednotlivců. Mezi tyto dovednosti patří: topografická, zdravotní, střelecká a taktická příprava. Následující fáze se soustřeďuje na stmelování týmů a práci jednotlivců v kolektivu. V konečné fázi je hlavní náplní výcviku boj ve specifickém prostředí. Sem patří boj v zalesněné oblasti, boj v horách a boj v zastavěném prostoru (FIBUA – Fight In Built-Up Area, CQB – Close Quarter Battle). V průběhu výcvikového roku probíhá několik bojových ostrých střeleb pod taktickým námětem. V rámci těchto zaměstnání se využívá všech zbraňových systémů 601. skupiny speciálních sil. Tyto střelby trvají několik dnů a svou pestrostí a intenzitou jsou v AČR jedinečné.

            Současně probíhá výcvik v odbornostech, kde se příslušníci připravují k plnění konkrétních úkolů. Velitelská příprava zahrnuje plánování (MDMP – Military Decision Making Proces), dále velení skupině a odřadu. Spojovací příprava obsahuje teoretické a praktické zvládnutí spojovacích prostředků, které jsou využívány při plnění specifických úkolů. Příprava techniků, zde se klade důraz na zvládnutí široké škály dovedností jako jsou trhací práce, zbraňové systémy, vozidla atd.

            Každá fáze je ukončena kontrolním cvičením, ve kterém se ověřuje úroveň získaných znalostí a schopností.

            Po úspěšném ukončení kvalifikačního kurzu jsou absolventi připraveni k zařazení na bojová střediska 601. skupiny speciálních sil.

Fotogalerie 2010 >>

Fotogalerie 2010 Fotogalerie 2010 Fotogalerie 2010 Fotogalerie 2010 Fotogalerie 2010

Fotogalerie 2009 >>

(2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz