¨
baner.jpg

LETEČTÍ NÁVODČÍ 601.skupiny speciálních sil


V koaličních armádách NATO mají letečtí návodčí (Forward Air Control – FAC) dlouholetou tradici. V Armádě České republiky jsou ale poměrně novou odborností. Jejich vznik u speciálních sil se datuje k roku 2003.

Úkolem leteckého návodčího je podpora pozemní jednotky, kde zodpovídá za určení pozice cíle a následně koordinuje leteckou podporu s manévrem jednotky s důrazem na bezpečnost vlastních sil, pilota a letounu. Po útoku letounu na cíl vyhodnocuje účinek použité zbraně na cíl.

Zkušenosti z posledního nasazení Českých speciálních sil v Afghánistánu v operaci ENDURING FREEDOM (2008 -2009) ukazují, že práce leteckého návodčího není jen plánování a ničení cíle, ale i koordinovat leteckou přepravu jednotky na úkol. Dalším důležitým úkolem při působení speciálních sil na předsunuté základně je asistovat pilotům při vzdušném dozásobení jednotky. Letecký návodčí je také schopen navádět dělostřeleckou podporu.

Z výčtu úkolů, které jsou postaveny před leteckého návodčího vyplývá, že musí velmi dobře komunikovat v anglickém jazyce, mít dobrou orientaci v terénu a bezchybně pracovat s mapou. Dále musí ovládat nejmodernější přístroje jako je laserový ozařovač, různé typy dálkoměrů, GPS (systémů navigace) a radiostanic. Poznatky z poslední mise ukazují, že letecký návodčí musí nejen znát nesenou výzbroj a vybavení letounů používaných v operacích (např. F 18, F 16, A 10, AC 130,  AH64, B 1, GR 4, UAV-Predator, Reaper), ale i technické parametry a možnosti přepravních vrtulníků a letadel (CH 47, UH 60, Mi 17, Ka 36, Mi 26, C 17, C 130).

Všechny potřebné znalosti získávají letečtí návodčí v akreditovaných školách ve Velké Británii nebo v Německu na základně americké armády. Po návratu ke své jednotce, jejich vzdělávání nekončí.  Pokračují pod vedením „instruktorů“ SUP-FAC (Supervisory Forward Air Controller) doškolením a praktickým naváděním letadel L 39 a L 159 v terénu. Po závěrečném přezkoušení podle NATO směrnic jim je udělena kvalifikace „CR“ (Combat Ready), která jim umožňuje účast na zahraničních misích.  Kvalifikace Combat Ready není udělována doživotně, ale musí se pravidelně obnovovat.

Po zkušenostech z válek v Iráku a Afghánistánu se ukázala důležitost těchto specialistů v boji. Jako u všech jednotek, tak i u speciálních sil, procházejí letečtí návodčí velkým rozvojem v oblasti získávání zkušeností. Ve spojení s nejmodernější technikou, která jim umožňuje přesnější a rychlejší zaměření cíle, jsou nepostradatelnou součástí jednotky.

(2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz