¨
baner.jpg

Výcvik v italských Alpách

     Na přelomu měsíce ledna a února 2006 se vybraní příslušníci útvaru zúčastnili výcviku v italských Alpách. Základní náplní výcviku byly nácviky vedení bojových operací v zimních podmínkách a ve vysokohorském terénu.
     Náročný výcvik byl rozdělen do několika fází, v rámci kterých si naši specialisté procvičili různé taktické činnosti specifické pro tak náročné prostředí. Velký důraz byl položen na zdravotní přípravu v horách.
    Celý výcvik byl zakončen několikadenním cvičením, při kterém byla procvičena příprava, plánování a provedení speciálních operací v těžko přístupném vysokohorském terénu.
     Na podobné výcviky jsou příslušníci jednotky pravidelně zváni partnerskými jednotkami speciálních sil NATO.
     Zároveň tento výcvik představoval závěrečnou fázi přípravy jednotek 601.skss na cvičení v arktických podmínkách, které proběhne v letošním roce za polárním kruhem v Norsku.

    

(19.02.2007)

    

    

    

 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz