¨
baner.jpg

STŘEDISKO VELENÍ A ZABEZPEČENÍ 601.skupiny speciálních sil


Úkolem střediska velení a zabezpečení je komplexní zabezpečení činnosti 601.skss jak v mírových podmínkách v posádce, tak v bojových podmínkách zahraničních operací.

Mezi hlavní úkoly patří zabezpečení spojení a dále logistické a zdravotnické zabezpečení 601.skss.

V rámci logistického zabezpečení se jedná o zajištění stravování pro posádku Prostějov, plnění přepravních úkolů, opravy a údržbu techniky a zbraní a v neposlední řadě o skladové hospodářství.

V zahraničních operacích nebo v rámci odborných taktických cvičení 601.skss zabezpečuje toto středisko výstavbu základny speciálních sil, její chod a ostrahu.

Kromě výše uvedených úkolů středisko organizuje výcvik svých příslušníků v souladu s programy přípravy, zabezpečuje a účastní se výcviku ostatních jednotek 601.skss.

V neposlední řadě se jednotka významnou měrou prezentuje na veřejnosti i u útvaru zabezpečením společenských a kulturních akcí, festivalů postižené mládeže a jiných příležitostí.

(2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz