¨
baner.jpg

 Oslavy Dne vítězství a Významného dne útvaru

   Dne 7.5.2009 jsme v Prostějově za přítomnosti nově nastupujícího ministra obrany MUDr. Martina Bartáka, ředitele Vojenského zpravodajství genmjr. Ing. Ondreje Páleníka, asistenta předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Filipa Žáčka, místostarosty města Prostějova Miroslava Pišťáka, představitelů státní správy a místní samosprávy a dalších významných hostů oslavili Den vítězství a Významný den 601. skupiny speciálních sil. Mezi vzácnými hosty jsme srdečně přivítali také rodinné příslušníky našich kamarádů a spolubojovníků, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů.
    Slavnostní akt byl zahájen tichou vzpomínkou a položením květin u železničního přejezdu ve Vrahovicích, kde v roce 2005 tragicky zahynulo pět našich kamarádů.

   Další částí slavnostního programu byl nástup útvaru v kasárnách 601. skupiny speciálních sil. V rámci slavnostního nástupu útvaru zazněly projevy hostů, byly uděleny pamětní odznaky 601. skss a vrchní praporčík útvaru byl jmenován do hodnosti nadpraporčíka.

   Mimo udělení pamětních odznaků I. až III. stupně vybraným příslušníkům útvaru byl tento rok udělen i IV. stupeň tohoto odznaku a to našemu bývalému veliteli generálu Páleníkovi za mimořádné zásluhy a významný přínos při budování českých speciálních sil.

   Jednotliví hosté ve svých projevech vyzdvihli zejména výsledky útvaru dosahované v bojových operacích. „ Když tady dnes stojím před Vámi, napadají mě slova jako čest, odvaha, hrdinství a vlast. Jste to právě Vy, kteří bojujete proti zlu, a jsem poctěn, že zde mohu stát mezi nejlepšími z nejlepších. Vždy jsem Vás podporoval a budu Vás podporovat i nadále“, zaznělo v projevu MUDr. Martina Bartáka.

    Velitel útvaru plk. gšt. Ing. Milan Kovanda ve svém vystoupení zdůraznil, že jednotka již od léta minulého roku plní náročné a nebezpečné úkoly v neklidných oblastech jižního Afghánistánu, a proto je vyjádření podpory a uznání ze strany pozvaných hostů pro nás právě v tuto dobu natolik cenné. Všichni příslušníci útvaru si hluboce váží zejména toho, že MUDr. Martin Barták v tento pro nás významný den navštívil naši jednotku.

   Slavnostní nástup byl zakončen uctěním památky všech našich kamarádů, jejichž jména jsou vytesána na kamenné desce pietního místa útvaru.
(07.05.2009)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz