¨
baner.jpg

 V pátek dne 5.května se u 601.skss uskutečnily oslavy Dne osvobození
od fašismu zároveň s oslavami Významného dne útvaru.

hrbitov-pv-t.jpg, 10 kB

     Slavnostní akt byl zahájen na městském hřbitově, kde byly za účasti představitelů státní správy a samosprávy položeny věnce k památníku obětí 2.světové války a k památníků padlých letců. Za vojáky zde vystoupil předseda oblastního sdružení veteránů mjr.Poledník, který připomněl hrdinství všech padlých během světové války a odhodlání nás současníků pokračovat v jejich odkazu.

 


nastup060505-t.jpg, 6 kB

     Po ukončení pietního aktu na hřbitově se delegace přesunula na nástupiště útvaru, kde oslava pokračovala slavnostním nástupem útvaru.
     V úvodním projevu zdůraznil Ředitel řízení speciálních sil plk.Ing. Radkovský sílu odkazu hrdinů 2.světové války pro současnost. Vyzvedl také působení příslušníků útvaru v zahraničních misích počínaje válkou v Perském zálivu až po bojovou misi v Afghánistánu.
     Po projevu plk.Radkovský odevzdal 18 příslušníkům útvaru Medaile za službu AČR udělené ministrem obrany ČR..
     Starosta města Prostějov Ing.Tesař a vyslovil přání, aby 2.světová válka byla tou poslední velkou válkou v dějinách. Vyzvedl také nadstandardní spolupráci města s útvarem.
     Zástupce obce legionářské pan Pišťák připomněl legionářská slova ze stuhy na bojové zástavě 601.skss – „My jsme svobodu vybojovali, Vy ji braňte“.Popřál také vojákům hodně štěstí v nadcházející bojové misi.

velitel060505-t.jpg, 7 kB

     Poslední slova nástupu patřila veliteli 601.skss plk.gšt. Ing.Páleníkovi.Ve stručnosti shrnul bohatou historii VÚ 8280 a poděkoval za dosahované výsledky jak bývalým, tak současným příslušníkům útvaru. Plk.Páleník dále vysvětlil důvod stanovení Významného dne útvaru na den 9.května. Je to den udělení bojového praporu (2002). Ve své řeči zdůraznil také význam udělování Pamětního odznaku 601.skss, kterých bylo k významnému dni uděleno ve všech stupních celkem 118.
     Zvláštní poděkování vyslovil starostovi města Prostějov, veliteli roty záloh útvaru a bývalému psychologovi útvaru, kterým byl udělen IV.stupeň Pamětního odznaku (v historii uděleno pouze 4 x). V závěru vystoupení popřál všem příslušníkům útvaru hodně úspěchů a štěstí do následujícího nelehkého období.
     Slavnostní nástup byl ukončen položením květin k pamětnímu místu útvaru za účasti rodin zemřelých příslušníků.
     Následný slavnostní raut jenom potvrdil soudržnost všech kategorii příslušníků útvaru.
(09.05.2006)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz