¨
baner.jpg

 Oslavy Dne osvobození od fašismu a Významného dne útvaru

Dne 11.5.07 proběhly u našeho útvaru oslavy u příležitosti 62. výročí osvobození od fašismu, které jsou již tradičně spojené s oslavami Významného dne útvaru. Pozvání na slavnostní akt přijali vzácní hosté v čele s ředitelem ředitelství speciálních sil brigádním generálem Ondrejem Páleníkem a místostarostou města Prostějova panem Miroslavem Pišťákem. Mezi významnými hosty jsme přivítali rodinné příslušníky našich kamarádů, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů.
     Slavnostní akt byl zahájen tichou vzpomínkou a položením květin u památníků tragické nehody ve Vrahovicích. Po té následoval nástup jednotek útvaru na nástupišti prostějovských kasáren.

nastup060505-t.jpg, 6 kB

     Úvodní slovo přednesl generál Páleník. Ve svém projevu vyzdvihl hrdinské činy bojovníků z 2.světové války, jejich odkaz pro současnou generaci a připomněl výtečné výsledky 601.skss dosahované na poli boje proti světovému terorismu. Na závěr svého vystoupení gen. Páleník dekoroval jménem ředitele Vojenského zpravodajství bojový prapor 601.skss čestnou stuhou Vojenského zpravodajství. Zároveň předal pamětní odznak Vojenského zpravodajství panu Pišťákovi a panu Starému, prezidentu Klubu výsadkových veteránů.
     Za příkladné plnění zadaných úkolů byla několika příslušníkům útvaru udělena medaile AČR II. a III. stupně a zároveň byli někteří příslušníci útvaru jmenováni do vyšších hodností.
    

velitel060505-t.jpg, 7 kB

     Závěrečné slovo patřilo veliteli 601.skss podplukovníku gšt. Ing. Milanu Kovandovi. Ve svém vystoupení mimo jiné poukázal na propojení historie a novodobých tradic budovaných především v bojových operacích. Velitel útvaru připomněl okolnosti, které vedly ke stanovení datumu Významného dne útvaru. Právě 9. květen byl dnem, kdy prezident republiky v roce 2002 propůjčil útvaru bojový prapor. U příležitosti Významného dne útvaru pplk. Kovanda udělil několika příslušníkům jednotky pamětní odznak 601skss. Za podporu a rozvoj speciálních sil byl udělen pamětní odznak IV. stupně řediteli Vojenského zpravodajství brigádnímu generálu Miroslavu Krejčíkovi.

     Slavnostní akt byl zakončen položením květin u památního místa útvaru.

 
(11.05.2007)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz