¨
baner.jpg

 Velvyslanec USA ocenil úspěchy 601.skss
v operaci Enduring Freedom 2006

Dne 2.10.2007 navštívil 601. skupinu speciálních sil velvyslanec USA pan Richard W. Graber.
Velvyslance spolu se svou chotí přivítali na půdě 601.skss ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Ondrej Páleník a velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Milan Kovanda.


     Krátce po příjezdu a seznámení se s programem návštěvy započal krátkou instruktáž k tandemovému seskoku příslušník Dukly Prostějov, tandemový pilot a mistr světa Jan Wantula . Pro velvyslance a jeho paní byl seskok z vrtulníku premiérou, ale přesto se jim úsměvy z tváře nevytratily.
„ Great !, Excellent !“ to byla první slova po seskoku, které pan Graber řekl.

     Po tomto nevšedním zážitku následoval oběd, představení útvaru a prohlídka síně tradic.


     Nejdůležitějším bodem návštěvy byl slavnostní nástup útvaru a předání medailí pěti příslušníkům 601.skss. Tyto medaile jsou po dvou bronzových hvězdách, které byly uděleny českým speciálům po příletu z mise v roce 2006, další výraz ocenění ze strany USA.
     Nástupu se také zúčastnil přidělenec obrany (USA) plukovník Jeffrey S. Holachek s manželkou, starosta města Prostějov ing. Jan Tesař, místostarosta Miroslav Pišťák, předseda KVV Prostějov plukovník v.v. Ing. Jindřich Starý a další hosté.
     Velvyslanec zde vyzdvihl velké zásluhy našich vojáků v boji proti terorismu v operaci Enduring Freedom 2006 na území Afghanistánu. „ Jsem přesvědčen, že speciální síly AČR jsou jedni z nejlepších na celém světě“ řekl Richard W. Graber. Slavnostní nástup byl zakončen položením květin k pietnímu místu útvaru .     Po tomto slavnostním aktu byli hosté pozváni zastupiteli města Prostějov k prohlídce radnice našeho domovského města. Starosta krátce seznámil velvyslance s historií Prostějova, jeho současným rozvojem a upozornil na velmi úzkou spolupráci mezi městem a 601.skss.


     Závěr návštěvy se odehrál již ve velmi přátelské atmosféře, kdy po slavnostní večeři si mohl pan Graber znovu vychutnat svůj seskok sestříhaný na videu, poděkoval všem za nevšední zážitky u 601.skss a znovu vyzdvihl české speciální síly, které mají nezastupitelnou úlohu v boji proti terorismu.
(02.10.2007)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz