¨
baner.jpg

Nadační fond 601. skupiny speciálních sil


Založení nadačního fondu "601. skupina speciálních sil generála Moravce"
   Dne 30. června 2011 byl založen zápisem do nadačního rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl N, vložka 359 nadační fond "601. skupina speciálních sil generála Moravce" a bylo mu přiděleno identifikační číslo 292 82 705. Zřizovatelem nadačního fondu je Klub 601.skupina speciálních sil, z.s., který vložil do fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 10 000,- Kč.

Posláním a účelem nadačního fondu je především:
  1. zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních úrazů s trvalými následky (zaměstnancům 601. skupiny speciálních sil a osobám působícím v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci těmto obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti,

  2. zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po zaměstnancích 601. skupiny speciálních sil a po osobách působících v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu života,

  3. další veřejně prospěšná činnost.

   Číslo bankovního účtu nadačního fondu vedeného v Komerční bance:
   43-9412310217 kód banky 0100


Předseda správní rady nadačního fondu: Ing. Vladimír GANZAR
tel: 973 411 548
mob: +420 606 530 304
Související dokumenty:
Statut NF: PDF ke stažení
Notářský zápis zakládací listiny nadačního fondu: PDF ke stažení
Výroční zpráva NF 601.skss 2016: PDF ke stažení
Výroční zpráva NF 601.skss 2015: PDF ke stažení

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz