¨
baner.jpg

Mimořádné povýšení do hodnosti brigádního generála

     Dne 4.12.2006 byl mimořádně povýšen do hodnosti brigádního generála bývalý velitel 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník.

(05.12.2006)

více na army.cz >>>


601. skupina speciálních sil má nového velitele

     Dne 1.12.2006 převzal funkci velitele 601. skupiny speciálních sil pplk. gšt. Ing. Milan Kovanda.

(05.12.2006)


Bojový úkol splněn

     Minulý týden bylo ukončeno působení příslušníků Kontingentu speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu návratem poslední části jednotky zpět do vlasti.
    Všechny bojové úkoly byly se ctí splněny a všichni příslušníci Kontingentu se šťastně shledali se svými rodinami.
    Slavnostní ukončení mise a podrobné vyhodnocení plnění bojových úkolů bude sice provedeno až v nejbližší době, ale už dnes možno považovat právě ukončené působení v operaci za nejtěžší armádní misi v novodobé historii.

(13.11.2006)Ministr obrany navštívil Kontingent speciálních sil v Afghánistánu

    Dne 8.10.2006 navštívil ministr obrany ČR Jiří Šedivý v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Pavla Štefky, ředitele Vojenského zpravodajství brigádního generála Miroslava Krejčíka a dalších vysokých funkcionářů AČR hlavní základnu českých speciálních sil v Afghánistánu.
     V průběhu návštěvy se členové delegace detailně seznámili s průběhem plnění bojových úkolů, které plní příslušníci 601.skss v rámci protiteroristické operace Enduring Freedom na jihu Afghánistánu.
    V souladu s plánem návštěvy proběhla také prohlídka „Campu Prostějov“ a ukázka hlavních druhů výzbroje a materiálu kontingentu.

    V další části programu se členové delegace setkali s velitelem speciálních operací na území Afghánistánu a dalšími představiteli koaličních armád. Armádní generál Pavel Štefka ocenil spolupráci partnerů s kontingentem AČR udělením třech Čestných odznaků Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého.
     Návštěva byla ukončena neformální besedou členů delegace s vojáky speciálních sil. Ministr obrany i náčelník Generálního štábu vysoce ocenili průběh plnění operačního úkolu v misi a popřáli kontingentu úspěchy i do dalších bojů.
     Úplnou tečkou návštěvy, která probíhala ve velice uvolněné atmosféře, pak bylo předání Pamětního odznaku Vojenského zpravodajství jeho ředitelem třem příslušníkům kontingentu za záchranu lidských životů při autonehodě těsně před odletem z vlasti.
    Přání štěstí a radostného návratu domů bylo skutečně srdečné od všech členů delegace.

(09.10.2006)

napsali o nás >>>7. ročník Setkání zdravotně postižené mládeže

      Minulý víkend příslušníci 601.skss ve spolupráci ze zástupci Sportcentra DDM, uspořádali Setkání zdravotně postižené mládeže. Na UVZ Hamry přijelo přes 180 dětí a dospělých, pro které byl připraven pestrý program nabitý různými soutěžemi a hrami. K tomu všemu nechyběl ani pravý vojenský guláš a jiné dobroty z kuchyně od profesionálů 601.skss.
      Díky vydařenému počasí a dobré organizaci, budou děti na „Setkání 2006“ ještě dlouho vzpomínat a zároveň se těšit na další ročník, který se uskuteční opět v tomto vojenském prostoru .

(03.10.2006)


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 18.9 do 20.9.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 22 osob, z toho 4 zájemci se hlásili k bojovým jednotkám a 18 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 11 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce. Tři uchazeči o službu u bojových jednotek nepostoupili ani do druhé části, která probíhá v terénu. Poslední ze čtyř zájemců ukončil výběrové řízení již druhého dne tohoto velmi náročného týdne.
      Z výkonů jednotlivců bylo vidět, že se na výběrové řízení připravovali, avšak i tak některé z testů nesplnili.
      Pokud jim odhodlání vydrží, tak za 6 měsíců mohou ukázat, že na to mají.

(21.9.2006)


Ocenění bojových úspěchů v Afghánistánu

      Ve dnech 10.-13.9. 2006 se na osobní pozvání velitele US SOCCENT (Velitelství speciálních sil – střed) generála Kearnyho zúčastnila delegace 601.skss, v čele se zastupujícím velitelem podplukovníkem Milanem Kovandou, symposia speciálních sil na téma „Budování a zdokonalování schopností armádních protiteroristických jednotek “ Symposium se konalo v Tampě (Florida), která je domovským městem amerického regionálního velitelství střed. Zástupci našeho útvaru byli pozváni přesto, že speciální síly AČR nejsou součástí tohoto regionu.
       Jak již samotné téma konference napovídá, nejvíce pozornosti bylo věnováno strategické a operační úloze speciálních sil v boji proti terorismu a možným variantám tohoto boje v oblasti Blízkého a Středního východu a Afriky. Zvláštní panelová diskuse byla zaměřena na nutnost budování koaliční kompatibility, kooperace a výměny informací mezi jednotlivými složkami speciálních sil.
       Velitel SOCCENT ve svém závěrečném vystoupení ocenil výsledky států, které se aktivně podílejí na boji proti terorismu v různých částech světa. Vysokým oceněním bojových úspěchů příslušníků 601.skupiny speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu pak bylo, že Českou republiku jmenoval jako příklad relativně malé země s velkým praktickým přínosem v boji proti světovému zlu.

(19.9.2006)


Krušný den u kontingentu

       Každý den v operaci Enduring Freedom je u Kontingentu speciálních sil mimořádně náročný a nabitý událostmi, o kterých nemůžou být z pochopitelných důvodů poskytovány detailní informace.
       Přesto všechno byl třináctý zářijový den poněkud zvláštní.
       Velitel úkolového uskupení na operační základně byl požádán správcem okresu, jako již poněkolikáté, o zabezpečení zdravotní pomoci místnímu obyvatelstvu. Na operační základnu však tentokrát byly přineseny čtyři zraněné děti v kritickém stavu. Osudnou se jim stala hra s talibánskou výbušnou nástrahou. Všem dětem byla okamžitě poskytnuta první pomoc (v jednom případě s několikrát opakovanou obnovou životních funkcí) a péče našimi odborně připravenými zdravotníky bojových skupin. Následně proběhla letecká evakuace pacientů do nejbližší spojenecké nemocnice. Podle posledních informací jsou jenom zásluhou našich vojáků všechny děti mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný.
       V ten samý den finišovaly v hlavním táboře přípravy na návštěvu Náčelníka Generálního štábu AČR generála Štefky v doprovodu Ředitele Vojenského zpravodajství generála Krejčíka a starosty města Prostějov Ing.Tesaře. Delegace se měla v rámci návštěvy seznámit především s průběhem plnění bojového úkolu. Bohužel, závada na přepravním letounu neumožnila přistání v Kandaháru a plánovaný program tak musel být zrušen.

(14.9.2006)

4D0001.jpg, 5 kB 4D0002.jpg, 4 kB 4D0003.jpg, 7 kB

2. ročník memoriálu zakladatelů výsadkových jednotek

    Ve dnech 8 až 10.9.2006 pořádal Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 Prostějov setkání a branný závod veteránských výsadkových klubů z Čech i Slovenska. Na zabezpečení této akce se významně podíleli příslušníci 601.skupiny speciálních sil.
    V areálu VŠZ Magdalénský Mlýn – Jívová si dvanáct dvoučlenných družstev změřilo své síly v branných disciplínách.Na 1. místě se v celkovém hodnocení umístila prostějovská hlídka ve složení Vladimír Hurdálek a Vít Helia. Klub tak obhájil loňského zlato z pražského ročníku.
    Přejeme všem bývalým příslušníkům výsadkových jednotek stále pevné zdraví a hodně sportovního elánu .

kvv0003_t.jpg, 5 kB kvv0002_t.jpg, 6 kB kvv0004_t.jpg, 6 kB

Dne 10.9.2006 byly doplněny fotografie z mise Endurung Freedom 2006.


Dne 5.9.2006 byla doplněna flash animace panoramatického pohledu na CAMP PROSTĚJOV. Umístěno na stránce Mise Enduring Freedom 2006


Výtečné výsledky z džungle

    Ve dnech 7.července až 23.srpna se vybraní příslušníci našeho útvaru účastnili náročného mezinárodního kurzu vedení bojových operací v džungli (International Jungle Patrol Course ). Kurz je každoročně organizován Britskou armádou na území středoamerického státu BELIZE a je v armádních kruzích považován za .........................................>>>>

belize.jpg, 6 kB
  více zde

Dne 27.8.2006 byly doplněny stránky o samostatnou stránku z mise Enduring Freedom - Afghanistan 2006 a změněn webdesign.


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 14.8 do 15.8.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 6 zájemců, z toho 2 vojáci se hlásili k bojovým jednotkám a 4 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 4 vojáci žádající k ostatním součástem skupiny. Uchazeči o službu u bojových jednotek výběrové řízení nedokončili.


Fotogalerie

Dne 10.8.2006 byly doplněny stránky fotogalerií z mise Enduring Freedom - Afghanistan 2006. Galerie je umístěná na stránce Mise Enduring Freedom 2006.


Ministr obrany navštívil speciální síly v Afghanistanu

      V sobotu 17.června navštívil ministr obrany ČR Karel Kühnl v doprovodu zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Emila Pupiše Kontingent speciálních sil pro operaci Enduring Freedom v Afghánistánu.
    Velitel Kontingentu informoval delegaci ministra obrany o průběhu plnění operačního úkolu v rámci mohutné spojenecké operace Mountain Thrust (Horský výpad) a o všeobecné bezpečnostní situaci na jihu země.
    Ministr obrany si dále s velkým zájmem prohlédl základnu Kontingentu, která nese jméno mateřského města 601.skupiny speciálních sil - „CAMP PROSTĚJOV“.
     Během neformálního setkání s příslušníky Kontingentu ministr obrany a zástupce náčelníka Generálního štábu vysoce ocenili výsledky měsíční práce příslušníků speciálních sil v operaci, především pak plnění bojového úkolu v mimořádně nebezpečné oblasti Afghánistánu.
     Na závěr krátké návštěvy popřál pan ministr vojákům hlavně zdraví a šťastný návrat domů k rodinám.
     Velitel Kontingentu plk.Ondrej Páleník ujistil ministra obrany o profesionalitě všech účastníků mise a poděkoval mu nejenom za návštěvu, ale i za práci ve prospěch speciálních sil po celou dobu jeho funkčního období.

mo-ministrobrany_afgh1-t.jpg, 5 kB mo-ministrobrany_afgh-t.jpg, 5 kB mo-camp-prostejov-t.jpg, 3 kB
mo-boj-ldr-t.jpg, 5 kB mo-granatomet-t.jpg, 5 kB mo-preprava-t.jpg, 4 kB

Dětský den

      První červnovou sobotu se uskutečnil na letišti v Prostějově dětský den pro rodiny příslušníků 601. skupiny spec. sil.
     Na ukázku byly k vidění vrtulníky Mi-171 a Mi-24, vojenská technika a materiál používaný při výcviku bojových jednotek a vystoupení skupiny Seiferos, která předvedla své umění s dravci.
    Dětský den se vydařil i přes nepřízeň počasí, což potvrzovali i usměvavé tváře dětí a dobrá nálada všech zúčastněných.

ukazkaMi-171-t.jpg, 4 kB soutez-strelba-t.jpg, 5 kB ukazkaSeiferos-t.jpg, 4 kB

Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením.

    Ve dnech 31.května a 1.června se již pojedenácté uskutečnilo setkání dětí a mládeže se zdravotním postižením v areálu Plumlovské přehrady.
     Na organizaci a přípravě této velkolepé akce se i tento rok významně podíleli příslušníci 601.skss. Účastníci festivalu tak měli možnost nejenom využít moderní armádní logistické zařízení, ale i ochutnat klasický vojenský guláš.
     Šťastné úsměvy dětí a jiskry v jejich očích byly pak pro vojáky tou největší odměnou za několika denní práci.

festival-zahajeni-t.jpg, 5 kB festival-zdrav-zab-t.jpg, 5 kB festival-publikum-t.jpg, 7 kB

Vojáci 601. skupiny speciálních sil opět v Afghánistánu

     Minulý týden byl úspěšně ukončen přesun Kontingentu speciálních sil do oblasti jižního Afghánistánu. Na odletovém letišti se s příslušníky Kontingentu osobně rozloučil a popřál hodně štěstí v mimořádně náročné misi náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka.
    Příslušníci 601.skupiny speciálních sil se v Afghánistánu zapojí po boku spojenců do protiteroristické operace Trvalá Svoboda. V souladu s mandátem Parlamentu ČR budou v bojové misi působit po dobu šesti měsíců.
    Hlavním úkolem více jak sto členného Kontingentu bude vyhledávání a následná eliminace teroristických skupin v oblasti, která je tradiční baštou protivládního hnutí Taliban.

(ze dne: 31.5.2006)

napsali o nás >>>

arm-gen-rozlouceni-t.jpg, 3 kB preprava-t.jpg, 3 kB afg-preprava-t.jpg, 4 kB

31.5.2006 - Spuštěna anglická verze stránek www.601skss.cz

Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 15.5 do 21.5.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 15 zájemců, z toho 6 osob se hlásilo k bojovým jednotkám a 9 osob k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 2 vojáci k bojovým jednotkám a 4 vojáci k ostatním součástem skupiny.


Oslavy Dne osvobození

V pátek dne 5.května se u 601.skss uskutečnily oslavy Dne osvobození od fašismu zároveň s oslavami Významného dne útvaru. Slavnostní akt byl zahájen na městském hřbitově, kde byly za účasti představitelů státní správy a samosprávy položeny věnce k památníku obětí 2.světové války a k památníků padlých letců..................

celý článek, foto >>>


     28.04.2006 přidán odkaz v sekci pietní místo na panoramatický pohled na pietní místo.


     26.04.2006 doplněny termíny výběrového řízení, přidán odkaz v sekci odkazy a byla aktualizována mapa webu.


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

      Ve dnech od 3.4 do 9.4.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 28 zájemců, z toho 11 osob se hlásilo k bojovým jednotkám a 17 osob k zábezpečovacím jednotkám a na štábní funkce.
      Úspěšně dokončili 4 vojáci k bojovým jednotkám a 6 vojáků k zabezpečovacím jednotkám a na štábní funkce.
      Přes relativně malá čísla, se procento úspěšnosti ve výběrovém řízení velmi zvýšilo proti výběrovým řízením konaných minulosti.
      Tady se potvrzuje pravidlo: „Kdo je připraven, není zaskočen“.


Udělení Čestného odznaku Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
premysl-a-t.jpg, 2 kB

      23. března 2006 náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Pavel Štefka udělil Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, za výtečné plnění úkolů při výstavbě rotmistrovského a praporčického sboru vrchnímu praporčíku 601. skss.

více na www.army.cz >>>


Udělení Pamětního odznaku štábního kapitána Václava Morávka
moravek-a-t.jpg, 2 kB

      V úterý 21. března 2006 udělil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Pavel Štefka dvaceti šesti příslušníkům AČR Pamětní odznak štábního kapitána Václava Morávka. Mezi nimi byl i velitel 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník.

více na www.army.cz >>>


Ministr obrany se rozloučil se speciálními silami v Prostějově

      Ministr obrany Karel Kühnl se v pondělí 20. března 2006 v doprovodu svého prvního náměstka Pavla Štalmacha, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Pavla Štefky a ředitele Vojenského zpravodajství brigádního generála Miroslava Krejčíka rozloučil s vojáky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Ti zhruba v polovině dubna odletí už podruhé do Afghánistánu, kde budou opět plnit bojové úkoly v misi Enduring Freedom.

více na www.army.cz >>>


2. ročník memoriálu Davida Bláhy

      Rozhodli jsme se pokračovat v započaté tradici a uspořádali dne 18.3.2006 v tělocvičně Reálného gymnázia a ZŠ, druhý ročník memoriálu Davida Bláhy. Vzhledem k plnění úkolů našeho útvaru mimo vlast v letním období, nastala u druhého ročníku jedna podstatná změna: klasický fotbal byl nahrazen futsalem.

Umístění družstev:
pohar-t.jpg, 2 kB 1. místo: 601. skupina speciálních sil družstvo „B“
2. místo: Policie České republiky Prostějov
3. místo: 23. vrtulníková základna Přerov
4. místo: 102. průzkumný prapor Prostějov
5. místo: 601. skupina speciálních sil družstvo „A“
6. místo: Městská policie Prostějov

       Vyhlášení výsledků, které se konalo na Klubu speciálních sil, se zúčastnil také otec Davida Bláhy. Osobně předal vítězi putovní pohár, který nese jméno jeho syna.
       Velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník poděkoval všem zúčastněným a vyjádřil přesvědčení, že se všichni sejdeme zase za rok na třetím ročníku tohoto memoriálu.


3. Reprezentační ples speciálních sil

      Dne 24. února 2006 v 19,30 hod velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník slanostně zahájil 3. Reprezentační ples speciálních sil 601. skupiny speciálních sil. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Pavel Štefka spolu s ředitelem Vojenského zpravodajství brigádním generálem Ing. Miroslavem Krejčíkem. Ples se konal v prostorách Kulturního a společenského centra v Prostějově.
       K tanci a poslechu hrál Ladislav Kerndl. Na plese zazpívala i jeho dcera Tereza Kerndlová. Velkým kulturním zážitkem bylo vystoupení Jiřího Korna se svým kvartetem neboli 4TETetem.


Ministr obrany s poslanci navštívil 601. skupinu speciálních sil

    Dne 16.února.2006 navštívili 601. skupinu speciálních sil členové Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR v doprovodu ministra obrany JUDr. Karla Kühnla a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Pavla Štefky.
    Cílem návštěvy bylo zjistit aktuální stav připravenosti jednotky před vysláním do operace "Trvalá Svoboda" v Afghánistánu.
     V rámci návštěvy byly provedeny ukázky zbraní, materiálního vybavení a výcviku 601. skss.
     Na závěr návštěvy proběhla neformální diskuse členů výboru s příslušníky Kontingentu pro operaci „Trvalá Svoboda“, na které předseda výboru Jan Vidím ujistil vojáky o podpoře speciálních sil ze strany výboru a popřál jim mnoho štěstí při plnění náročných úkolů v zahraničí.
     Delegace odlétala z výcvikového prostoru evidentně spokojena se stavem připravenosti 601. skss.

ministr-obr-t.jpg, 4 kB vila-osvobozeni-t.jpg, 3 kB jan-vidim-t.jpg, 4 kB

napsali o nás na www.army.cz >>>


Otevření klubu speciálních sil

      Dne 10. února 2006 byl slavnostně otevřen Klub speciálních sil. Klub je součástí kasáren na Letecké ulici v Prostějově. Uvnitř se nachází např.: velkoplošná obrazovka, promítací plátno, bar, kulečník, šipky, krb...


Velitel 601. skupiny speciálních sil - Vojenský manažer roku

       Dne 30. ledna 2006 převzal od NGŠ generálporučíka Pavla Štefky velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník ocenění „Vojenský manažer roku“.

více na www.army.cz >>>


Spuštění internetových stránek 601. skupiny speciálních sil

       Dne 10.2.2006 byly spuštěny internetové stránky 601. skss na www.601skss.cz


Vyhodnocení výcvikového roku 2005

      Dne 6. ledna 2006 proběhlo vyhodnocení výcvikového roku 2005. Velitel konstatoval, že úkoly byly splněny.


Finanční dar pro děti z Dětského domova a speciální školy v Čechách pod Kosířem

       Dne 24. prosince 2005 předal dětem z dětského domova v Čechách pod Kosířem velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník peněžní dar v hodnotě 35 500,- Kč. Peníze byly získány ze sbírky uskutečněné mezi vojáky 601. skupiny speciálních sil.

více o spolupráci z dětmi z Čech pod Kosířem >>>


Uctění památky obětí tragické události

       Dne 9. prosince 2005 jsme si připomenuli výročí tragické nehody na železničním přejezdu ve Vrahovicích


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz