¨
baner.jpg

Štědrý den s dětmi ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově

      Stalo se již tradicí, že vojáci 601.skupiny speciálních sil navštívili děti ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově na vánoční besídce. Děti recitovaly básničky, tančily, zazpívaly si v doprovodu kytary a na závěr jim zástupci 601.skss rozdali malé dárečky, které neodmyslitelně patří k vánocům.
      Velitel útvaru pak předal řediteli školy finanční dar, získaný dobrovolnou sbírkou u ŘŘSS a 601.skss ve výši 39 000 Kč.


(27.12.2007)


Zahraniční cvičení

    Závěr výcvikového roku 2007 byl ve znamení významných zahraničních cvičení. Vojáci 601.skupiny speciálních sil si na území SRN prověřili své schopnosti hned dvakrát.
     Cvičení ARRCADE FUSSION 07 bylo zaměřeno na práci štábu, kde byli naši příslušníci začleněni do mezinárodního uskupení velitelství speciálních sil. Odtud procvičovali plánování a řízení zvláštních operací proti imaginárnímu protivníkovi.
    Cvičení ASSEGAI EYES představuje každoroční prověření příslušníků bojových jednotek při plnění úkolů speciálního průzkumu a úderných operací.
     V letošním roce bylo toto cvičení organizováno ve výcvikovém prostoru, který poskytoval rozsáhlé objekty-osady, uměle vytvořený jeskynní systém, „ kill house “ (zařízení umožňující výcvik boje v budovách s ostrou municí) a další zařízení, které posouvají výcvik blíže k realitě.
     Kromě prověření vlastní úrovně výcviku představuje společné cvičení s partnerskými státy ideální možnosti k porovnání dosaženého stupně připravenosti.
     Výsledky cvičení a hodnocení zahraničních partnerů hovoří zcela jednoznačně: „ Česká skupina speciálních sil je velmi schopný element s výraznými zkušenostmi z nasazení v bojových operacích a s velmi dobře zvládnutou činností v plánování, řízení a provádění zadaných úkolů. “

( 19.12.2007 )


Vzpomínka na 3. výročí tragické události

      Dne 9. prosince 2007 tomu budou již tři roky od osudné události ve Vrahovicích. Nehoda nákladního automobilu s rychlíkem si vyžádala celkem pět mrtvých a šest zraněných vojáků 601. skupiny speciálních sil.
      U pomníčku ve Vrahovicích a na pietním místě útvaru uctili dnes jejich památku spolu s příslušníky 601. skss také ředitel Vojenského zpravodajství brig. gen. Ing. Ondrej Páleník, představitelé města Prostějova - starosta Ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák, zástupci Policie ČR, Městské policie Prostějov, rodinní příslušníci obětí a další hosté.
      Dnešní pietní akt budiž vzpomínkou na naše kamarády, kteří se bohužel těchto dnů nedožili.
V našich srdcích navždy zůstanete.

(07.12.2007)


Velvyslanec USA ocenil úspěchy 601. skss v operaci Enduring Freedom 2006

     Dne 2.10.2007 navštívil 601. skupinu speciálních sil velvyslanec USA pan Richard W. Graber. Velvyslance spolu se svou chotí přivítali na půdě 601. skss ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Ondrej Páleník a velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Milan Kovanda.

(03.10.2007)

celý článek >>>


„ Special forces Steel-Man “

      Dne 21. 9. 07 proběhl již čtvrtý ročník závodu v triatlonu „Special forces Steel-Man“ který se skládá ze tří disciplín: plavání 500 m, jízda na kole 50 km a běh na 12 km. Vzhledem k teplotě vody 14°C bylo plavání nejnáročnější z celého závodu. Ostatním disciplínám počasí přálo a tak celkový vítězný čas 2:58:26 byl více než dobrý.
      Závodu se zúčastnilo 19 odvážlivců z řad 601.skss, ŘŘSS a dalších útvarů AČR, z toho 14 borců nakonec splnilo časový limit.
      Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo za účasti velitele 601.skss a zástupce ředitele ŘSS, který věnoval nejrychlejšímu běžci triatlonu zvláštní cenu.
     Velitel útvaru všem závodníkům pogratuloval k dosaženým výkonům a předal spolu s diplomem také pamětní minci triatlonu, kterou se rozhodl udělit všem zúčastněným za odvahu pustit se do boje i při tak ledové vodě. <

(27.09.2007)Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Ve dnech od 17.9 do 23.9.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 33 zájemců, z toho 24 se hlásilo k bojovým jednotkám a 9 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 15 uchazečů o službu u bojových jednotek a 4 vojáci žádající k logistice a na štábní funkce.
     

(24.09.2007)Odborně taktické cvičení

    Na přelomu měsíce srpna a září proběhlo odborně taktické cvičení (OTC) 601. skupiny speciálních sil (601.skss), které bylo jedním z hlavních úkolů v tomto výcvikovém roce. Cílem cvičení bylo prověřit znalosti, vycvičenost a připravenost vedení celého spektra speciálních operací v podmínkách blízkých reálnému nasazení „ speciálů “ v bojových misích.
    V průběhu cvičení navštívil úkolové uskupení speciálních sil ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Ondrej Páleník, kterého velitel 601.skss informoval o úkolech a průběhu OTC. Neodmyslitelnou součástí cvičení byla i účast Roty speciálního průzkumu Z (rota aktivních záloh), která dosaženými výsledky znovu potvrdila své pevné místo v řadách 601.skss. Již tradicí se stala spolupráce s Útvarem rychlého nasazení Policie ČR (URNA), jehož jednotka byla začleněna také do sestavy 601.skss a plnila úkoly spolu s bojovými jednotkami.
     „ Musím říci, že odborně taktické cvičení bylo splněno ve všech jednotlivých bodech na výtečnou, ať už se jedná o fázi plánování nebo samotného provedení cvičení “ , řekl na závěrečném vyhodnocení velitel útvaru plk. gšt. Ing. Milan Kovanda.

( 14.09.2007 )


Velitel útvaru - plukovníkem

      V pátek dne 24.8.2007 na základě rozkazu ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové byla propůjčena podplukovníku gšt. Ing. Milanu Kovandovi hodnost plukovníka.
     K nové hodnosti přijel veliteli útvaru osobně poblahopřát a předat poděkování od ministryně obrany za vykonanou práci brig. gen. Ing. Ondrej Páleník, pro kterého to zde v Prostějově byla první oficiální návštěva od jeho jmenování do funkce ředitele Vojenského zpravodajství.
     Ke gratulaci se připojili i zástupci města Prostějov, starosta Ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák a další vzácní hosté.

(24.08.2007)


Mezinárodní cvičení FALCON 2007

    V měsíci červnu proběhlo mezinárodní cvičení jednotek speciálních sil za účasti 601.skupiny speciálních sil a amerického Special Forces Operational Detachement Alpha.
    Náplň byla vybrána cíleně z potřeb plnění úkolů na bojových misích v Afghánistánu. Cvičení bylo zahájeno intenzivní střeleckou přípravou, dále pokračovalo tématy: boje v budovách a zastavěných oblastech, útoky na vozidla různých typů, využití a součinnost specialistů (odstřelovačů) a zdravotní přípravou .
    Velkým přínosem bylo také prohloubení již tak silné vazby mezi operátory, kteří spolu bok po boku plnili bojové úkoly proti bojovníkům Al-Kajdy a Talibanu v misi Enduring Freedom Afghánistán 2006.

(10.07.2007)Mezinárodní hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením

      Již po dvanácté pomáhali příslušníci 601.skss s přípravou, organizací a logistickým zabezpečením mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením.Akce se konala tradičně na Plumlovské přehradě „U vrbiček“ ve dnech 6.až 7.6.2007.

       Slavnostního zahájení letošního ročníku se kromě velitele 601.skss pplk. gšt. Ing. Milana Kovandy zúčastnil i ředitel ředitelství řízení speciálních sil brig. gen. Ing. Ondrej PÁLENÍK.

       Spolupráce naší jednotky se zdravotně postiženými dětmi je již dlouholetá tradice, při níž můžeme těmto dětem dát tolik potřebnou pomoc a podporu.

(12.06.2007)

 


Sportovní den útvaru

    V pátek 1.června 2007 jsme na počest našich kamarádů, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů zorganizovali sportovní den útvaru. Tento rok jsme poprvé v jeden den uskutečnili memoriál Davida Bláhy ve fotbale a memoriál Pavla Mauera v dálkovém pochodu. Sportovního dne se kromě 601.skss zúčastnila fotbalová družstva vrtulníkové základny Přerov, Policie ČR, Městské policie Prostějov a Hasičů Prostějov.
    Slavnostní výkop turnaje provedl otec Davida Bláhy, který také na závěr společně s velitelem 601. skss pplk. gšt. Ing. Milanem Kovandou předal putovní pohár do rukou vítězů – družstvu „pilotů“ z Přerova.
    Velitel útvaru poděkoval všem za účast a perfektní organizaci celého sportovního dne.
„ Věřím, že se zde příští rok opět setkáme při již 4. ročníku memoriálu Davida Bláhy, DUM SPIRO SPERO “ řekl velitel na závěr celé akce.

(04.06.2007)


Ministryně obrany navštívila 601. skupinu speciálních sil v Prostějově

     V pátek dne 1.6.2007 přivítal na prostějovském letišti delegaci ministryně obrany ČR JUDr. Vlasty Parkanové velitel 601. skupiny speciálních sil pplk. gšt. Ing. Milan Kovanda. Spolu s MO navštívil speciální síly zastupující ředitel Vojenského zpravodajství brig. gen. Ing. Pavel Adam, místopředseda výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu PČR Tomáš Töpfer, místopředseda výboru pro obranu PS ČR Ing. Michael Hrbata a další významní hosté.
     Na síni tradic velitel 601.skss představil posádku Prostějov a seznámil delegaci s určením, úkoly a koncepcí rozvoje útvaru. Po té ředitel Ředitelství řízení speciálních sil brig. gen. Ing. Ondrej Páleník informoval o činnosti kontingentu speciálních sil v bojové operaci Trvalá Svoboda na území Afgánistánu v roce 2006
    Po prohlídce síně tradic se delegace přesunula k připravené ukázce speciálního materiálu a zbraňových systémů, používaných u 601. skss, včetně nedávno představených bojových vozidel Land Rover Defender 110 Tdi (SOV), která jsou svými vlastnostmi jedinečná v AČR.
    Na závěr návštěvy se při pracovním obědě ministryně obrany setkala s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitkou Chalánkovou a místostarostou města Prostějov Miroslavem Pišťákem. „ Vztahy s prostějovskou posádkou, zvláště pak s 601.skss mohu charakterizovat jako nadstandardní “ řekl místostarosta , „ což dokazuje mnoho veřejných akcí, na kterých se vojáci tohoto útvaru podíleli. “
    MO ČR JUDr. Vlasta Parkanová s upřímným obdivem ocenila vynikající výsledky v bojových operacích a vysokou připravenost příslušníků útvaru.

(01.06.2007)Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 14.5 do 20.5.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 22 zájemců, z toho 12 se hlásilo k bojovým jednotkám a 10 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 5 uchazečů o službu u bojových jednotek a 5 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce.
     

(22.05.2007)


Oslavy Dne osvobození od fašismu a Významného dne útvaru

    Dne 11.5.07 proběhly u našeho útvaru oslavy u příležitosti 62. výročí osvobození od fašismu, které jsou již tradičně spojené s oslavami Významného dne útvaru. Pozvání na slavnostní akt přijali vzácní hosté........

(15.05.2007)

celý článek >>>


Nová bojová vozidla u 601. skupiny speciálních sil

    601.skupina speciálních sil představuje nové vozidlo Land Rover Defender 110 TDi Military Armoured 3, pro speciální síly více známé pod názvem SOV (Special Operations Vehicle), zaváděné do výzbroje 601.skss.

(27.04.2007)

více zde >>>


Náčelník Generálního štábu poprvé u speciálních sil

    Ve čtvrtek 19. dubna 2007 byla 601.skss poctěna vzácnou návštěvou náčelníka Generálního štábu AČR generál poručíka Vlastimila Picka. Na prostějovském letišti přivítali generála Picka ředitel ředitelství řízení speciálních sil brigádní generál Ondrej Páleník a velitel 601.skss podplukovník Milan Kovanda.
    Na síni tradic velitel útvaru na úvod seznámil generála Picka s prostějovskou posádkou a přednesl prezentaci o 601.skss, jejím určení, úkoly a koncepcí rozvoje. Poté generál Páleník informoval náčelníka Generálního štábu o činnosti kontingentu speciálních sil v Afghánistánu v roce 2006.
    Další část návštěvy patřila ukázce speciálního materiálu a zbraňových systémům používanými příslušníky speciálních sil.
    Oficiální část návštěvy vyvrcholila představením nového bojového vozidla Land Rover Defender 110 Tdi, označovaného zkratkou SOV (special operations vehicle), zavedeného do výzbroje jednotky v nedávné době. Toto vozidlo bylo upraveno a vybaveno dle požadavků a zkušeností z bojových misí vojáků 601.skss. Generál Picek vozidlo osobně pokřtil láhví sektu a popřál mnoho úspěchů v dalších operacích.
    Náčelník Generálního štábu se také v průběhu návštěvy našeho útvaru setkal se zástupci města Prostějova, starostou Ing. Janem Tesařem a místostarostou Miroslavem Pišťákem.
    V průběhu své návštěvy generál Picek vyzdvihl dosažené úspěchy v dosavadních bojových nasazeních, ocenil vysokou úroveň připravenosti a profesionální přístup příslušníků speciálních sil.

( 20.4.2007 )Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 10.4 do 16.4.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 26 zájemců, z toho 7 se hlásilo k bojovým jednotkám a 19 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 3 uchazeči o službu u bojových jednotek a 10 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce.
     

(17.4.2007)


Zimní cvičení COLD RESPONSE 07 v Norsku

    V měsíci březnu proběhlo mezinárodní zimní cvičení za polárním kruhem v Norsku. Mimo příslušníků 601.skupiny speciálních sil se tohoto cvičení účastnily speciální síly ostatních členských států NATO.
    Hlavní důraz cvičení byl položen na provádění celého spektra speciálních operací, především pak speciálního průzkumu a úderných akcí. V těžce propustném terénu byl zároveň ověřen speciální materiál určený pro vedení boje v Arktice.
    Naší příslušníci si také prověřili standardní operační postupy v součinnostních nácvicích s ostatními příslušníky speciálních sil nejenom u vrtulníků a letadel, ale i rychlých člunů.
    V průběhu cvičení navštívil uskupení českých speciálních sil na operační základně velitel celého cvičení Více Admirál Jan Reksten, který s uznáním ocenil připravenost, vysoký morální stav a profesionalitu příslušníků českých speciálních sil.
    Českou jednotku zároveň navštívil vrchní velitel norské armády král Harald 5, což podtrhuje vysoký kredit 601.skss.
    I přes nepříznivé povětrnostní podmínky ke konci cvičení, byly všechny úkoly postavené před naše speciály splněny.

(03.04.2007)


Výcvik v italských Alpách

     Na přelomu měsíce ledna a února se vybraní příslušníci útvaru zúčastnili výcviku v italských Alpách.Základní náplní výcviku byly nácviky vedení bojových operací v zimních podmínkách a ve vysokohorském terénu.
     Náročný výcvik byl rozdělen do několika fází, v rámci kterých si naši specialisté procvičili různé taktické činnosti specifické pro tak náročné prostředí. Velký důraz byl položen na zdravotní přípravu v horách.
    Celý výcvik byl zakončen několikadenním cvičením, při kterém byla procvičena příprava, plánování a provedení speciálních operací v těžko přístupném vysokohorském terénu.
     Na podobné výcviky jsou příslušníci jednotky pravidelně zváni partnerskými jednotkami speciálních sil NATO.
     Zároveň tento výcvik představoval závěrečnou fázi přípravy jednotek 601.skss na cvičení v arktických podmínkách, které proběhne v letošním roce za polárním kruhem v Norsku.

(19.02.2007)


Slavnostní akt předání velení útvaru

     Dne 12.1.2007 se konal slavnostní akt předání funkce velitele útvaru, který byl zahájen v prostorách síně tradic 601.skss odhalením plastiky mistra Miroslava Srostlíka Moravského. Nádherné dílo ztvárňuje domovské město 601.skupiny speciálních sil – Prostějov.
     Hlavní část setkání pak proběhla při slavnostním nástupu. Popřát a poděkovat generálu Páleníkovi a povzbudit jeho nástupce přišli náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka, ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Miroslav Krejčík, starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař a další významní hosté.
    Na závěr ceremoniálu byli položeny květiny k pietnímu místu útvaru, jako vzpomínka na příslušníky útvaru, kteří zahynuli při plnění služebních povinností.

(16.01.2007)Finanční dar pro děti ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově

     Tak jako každý rok, i letos navštívili na Štědrý den zástupci speciálních sil AČR v čele s brig. gen. Ing. Ondrejem Páleníkem a velitelem 601.skss pplk. gšt. Ing. Milanem Kovandou Základní školu a Dětský domov v Prostějově. Dětem rozdali drobné dárky a velitel předal řediteli školy výtěžek z dobrovolné sbírky vojáků 601 skupiny speciálních sil ve výši 35.000 Kč.

(03.01.2007)2006   2008   2009   2010   2011   2012   2013    2014

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz