¨
baner.jpg

601. skupina speciálních sil chrání zastupitelský úřad v Kábulu

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2009 a po schválení oběma komorami parlamentu České republiky, bylo začátkem ledna 2010 vysláno Úkolové uskupení speciálních sil do Afghánistánu k ochraně Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu. Jednotka je složena výhradně z příslušníků 601. skupiny speciálních sil a jejím úkolem je zabezpečit ostrahu a ochranu zastupitelského úřadu a jeho zaměstnanců.

Ochranu zastupitelských úřadů České republiky v oblastech se zvýšeným rizikem útoků proti jejich pracovníkům i zastupitelským úřadům samotným běžně zajišťuje Útvar rychlého nasazení (URNA) Policie ČR. Příslušníci tohoto útvaru v minulosti zabezpečovali také ochranu zastupitelského úřadu v Kábulu. 601. skupina speciálních sil převzala úkol ochrany zastupitelského úřadu a jeho zaměstnanců v Kábulu od Útvaru rychlého nasazení Policie ČR v únoru 2010. Příslušníci URNA Policie ČR úzce spolupracovali s 601.skss při přípravě této jednotky a výrazně tak přispěli k úspěšnému zahájení plnění úkolů ochrany zastupitelského úřadu, za což jim patří naše poděkování.

601. skupina speciálních sil navazuje plněním tohoto náročného úkolu na své předchozí bojové nasazení na území Afghánistánu v letech 2004, 2006 a 2008 – 2009, při své činnosti využívá svých bohatých zkušeností z působení ve válečných oblastech a špičkového výcviku i materiálního vybavení svých příslušníků.

(21.6.2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz