¨
baner.jpg

Setkání výsadkových veteránů 2010

Ve dnech 15. - 17. září 2010 se v prostorách výcvikového zařízení 601. skupiny speciálních sil na Hamrech konalo setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky pod názvem Setkání 2010.

Za účasti 350 výsadkových veteránů proběhla tato již tradiční akce po pěti letech znovu pod vedením Klubu výsadkových veteránů Prostějov a s podporou příslušníků 601.skss. Výsadkoví veteráni si společně s příslušníky jednotky setkáním navíc připomněli letošní významné padesáté výročí přemístění předchůdce dnešního útvaru, 22. výsadkové brigády, z Prešova do Prostějova.

Vedle hlavního organizátora celé akce, Klubu výsadkových veteránů Prostějov v čele s jeho předsedou a prezidentem Klubu vojenských výsadkových veteránů České republiky plukovníkem v.v. Jindřichem Starým, se letošního setkání opět zúčastnili veteráni z celé České i Slovenské republiky. V čele slovenských veteránů se na setkání dostavil předseda Svazu Klubů vojenských výsadkářů Slovenské republiky plukovník v.v. Anton Múdrý. Pozvání dále přijali zejména tito významní hosté: starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař, místostarosta města Prostějov a předseda Československé obce legionářské pan Miroslav Pišťák, dlouholetý podporovatel výsadkových veteránů ředitel Vojenského zpravodajství a bývalý velitel 601. skss generálporučík Ondrej Páleník, zástupce velitele společných sil AČR a bývalý velitel 601. skss brigádní generál Milan Kovanda, ředitel Ředitelství řízení speciálních sil plukovník Roman Kopřiva, současný velitel 601. skss podplukovník Karel Řehka a vojenský historik podplukovník Eduard Stehlík.

Součástí bohatého programu Setkání 2010 byly také ukázky výcviku a vybavení příslušníků 601. skss, prohlídka síně tradic útvaru, města Prostějov, prostějovské radnice a muzea, návštěva výstavy o 601. skss v prostějovské galerii Špalíček a večerní posezení u táboráků s živou hudbou. Setkání bylo ukončeno slavnostním shromážděním v divadle Národního domu v Prostějově následované přípitkem a občerstvením účastníků v kasárnách.

Vedle poděkování generálu Páleníkovi a vojákům 601. skss za dlouholetou podporu výsadkových veteránů z úst našich předchůdců byl pro vojáky největší odměnou výraz spokojenosti na tvářích mužů a žen, kteří svůj život spojili se službou výsadkáře a hrdostí na červený baret. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil jsou hrdí na tradice svého útvaru a výsadkového vojska, mezi které patří i podpora výsadkových veteránů, o kterou se budou i nadále zasazovat.

(17.9.2010)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz