¨
baner.jpg

 Den veteránů, přepodřízení útvaru
a slavnostní předání velení 601. skupiny speciálních sil

   Součástí letošního připomenutí si Dne veteránů se staly slavnostní akty předání 601. skupiny speciálních sil do podřízenosti náčelníka generálního štábu a předání a převzetí funkce velitele 601. skss.

   První část nástupu byla věnována jednomu z nejdůležitějších vojenských svátků – Dni veteránů. Přítomní senátoři a poslanci Parlamentu České republiky, vrcholní představitelé Armády ČR a další významní hosté včetně primátora Prostějova Miroslava Pišťáka a bývalých velitelů útvaru v čele s generálporučíkem v.z. Ondrejem Páleníkem a generálmajorem Milanem Kovandou, si Den veteránů připomněli krátkým vzpomínkovým proslovem, ve kterém byly shrnuty historické události, u kterých stáli právě váleční veteráni obou světových válek. Armádní generál Petr Pavel ve svém projevu také připomněl, že po bok těmto veteránům se staví i současní veteráni z řad příslušníků ozbrojených sil ČR, a že jsou tedy pokračovateli jejich odkazu.

   Další část nástupu byla věnována přepodřízení 601.skss. Současnému stavu, stejně jako výhledu do budoucna a ujištění o pozitivních výsledcích se ve svých projevech věnovali jak ředitel Vojenského zpravodajství plukovník Jan Beroun, tak i náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel. Náčelník generálního štábu zároveň přítomné ujistil, že má zájem na hladkém průběhu přepodřízení a nabídl pomocnou ruku, jak z funkce současné, tak i té budoucí. Náčelník GŠ AČR vyjádřil své přesvědčení, že přepodřízení 601. skss do jeho podřízenosti není cestou zpět a že jednotka bude dále pracovat a rozvíjet se, tak jak si útvar těchto kvalit zaslouží. Ředitel VZ také poděkoval útvaru za dosavadní činnost ve prospěch Vojenského zpravodajství a několik příslušníků za výsledky jejich práce odměnil udělením pamětních odznaků Vojenského zpravodajství.

   Poslední část slavnostního aktu patřila předání a převzetí funkce velitele 601.skss. V této části byl plukovník Karel Řehka oficiálně ustanoven do funkce ředitele Ředitelství speciálních sil MO. Zároveň to byla příležitost, aby poslední předchozí velitel vystoupil a pronesl několik vět jak k vojenské kariéře plukovníka Řehky, tak hlavně promluvil o Karlovi jako člověku, kamarádovi a příteli. Tuto část programu využil také ředitel VZ, a povýšil podplukovníka Davida Frantu do hodnosti plukovníka. Následovalo předání a převzetí funkce velitele 601.skss.

   V této části, formou předání bojového praporu 601. skss předal plukovník Karel Řehka velení jednotky plukovníku Davidu Frantovi. Následovaly projevy hostů a velitelů útvaru. Ve své řeči, plukovník Karel Řehka poděkoval všem nadřízeným za jejich podporu a důvěru, se kterou mu před čtyřmi lety útvar předávali. Poděkoval také příslušníkům speciálních sil za práci odvedenou pod jeho velením, a ocenil jak její množství, tak i kvalitu. Nový velitel 601. skss plukovník David Franta pak popřál všem příslušníkům do dalších dnů pod jeho velením, aby speciální síly byly schopny pokračovat v nastavené cestě a aby si udržely svůj vysoký standard. Tím byla ukončena třetí a závěrečná část slavnostního nástupu, a zároveň byl beze zbytku naplněn program dnešního nástupu.

   Po ukončení nástupu byly položeny kytice u pietního místa útvaru, a přítomní si důstojně připomněli příslušníky, kteří tady již dnes nemohou být mezi námi.
(06.11.2014)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz