¨
baner.jpg

 Křest pamětního odznaku

   Občanské sdružení Červené barety pokřtilo dne 7. května v prostorách Síně tradic 601.skss za přítomnosti velitelů útvaru VÚ 8280 Pamětní odznak 22. výsadkové brigády. Tento odznak byl vydán u příležitosti 60-tého výročí udělení čestného názvu 22. vb Bánskobystrická.

   Tvůrce odznaku plukovník ve výslužbě Jaromír Čermák odznak nejprve představil a poté jej před originálem bojového praporu 22. výsadkové brigády slavnostně pokřtil. Čerstvě pokřtěným odznakem byl následně dekorován náčelník štábu 22. vb, dnes již 92letý plukovník ve výslužbě Ivan Kutín.

   Odznaky také následně obdrželi velitelé útvaru 8280 a příslušníci, kteří se aktivně podílejí na šíření tradic a povědomí o našich výsadkových jednotkách. Přítomnost, ale hlavně krátký projev plukovníka Kutína jasně ukázal nejen význam pevné vůle a morálních hodnot v životě výsadkáře, ale také důležitost propojování generací vojáků.


(07.05.2015)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz