¨
baner.jpg

 Společné jednání o snížení hluku ze střelnice

   V úterý 18.4.2017 se velitel 601.skss plukovník David Franta opětovně sešel se zastupiteli města Plumlova a osady Hamry. Cílem pokračujících jednání je snížení hlukové zátěže obyvatel obcí nacházejících se v okolí vojenské střelnice Hamry. Ta je využívána především k výcviku příslušníků speciálních sil, ale i dalšími jednotkami AČR. Ke zvýšení kvality života obyvatel, především obce Hamry, by měla přispět řada opatření. Na podobě těchto opatření se plukovník Franta se starostou Plumlova panem Sušněm a předsedou osadní rady Hamry panem Hýblem domluvil již během předchozích jednání. Se zápisem z tohoto jednání je možné se seznámit v příloze.

   Účelem posledního jednání z 18. dubna byl nadměrný hluk, který měl způsobit přesun vojenské techniky v obci Hamry. Plukovník Franta v této záležitosti přislíbil spolupráci podmíněnou dodáním dalších informací v budoucnu. Zúčastnění si také připomněli závěry z poslední schůzky a zástupci obyvatel byli seznámeni s průběhem prací na snížení hlukových emisí.

   Důležité je, že se daří vést jednání s těmito obcemi v konstruktivním duchu, a společnou snahou je hledání oboustranně přijatelných řešení.

   Posláním armády je ochrana státu a občanů, a k tomu musí být i vojáci vycvičeni. Současně, je snahou posádky Prostějov neznepříjemňovat občanům společné soužití.

Zápis z jednání ke stažení ....... (ZDE...)

(21.04.2017)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz