¨
baner.jpg

 70. výročí vzniku výsadkového vojska České republiky

   Před sedmdesáti lety, se v jarních dnech připravovaly podklady a podmínky pro následný vznik výsadkových jednotek v poválečném Československu. První výsadkový útvar, pěší prapor 71. (výsadkový) vznikl v Zákupech u České Lípy v říjnu 1947 a prvním velitelem byl ustanoven mjr. pěch. Oldřich Talášek. Z důvodu připomenutí si nejen těchto významných a hlavně přelomových událostí, ale také z důvodu připomenutí si následného rozvoje a vývoje výsadkových vojsk, se dne 15.4.2017 v prostějovském Kulturním a společenském centru uskutečnilo Slavnostní shromáždění výsadkových veteránů u příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. S úctou se vzpomínalo na jména Paleček, Krzák, Černota, Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld a jména dalších, kteří se zasloužili o vznik výsadkových tradic, ke kterým se s hrdostí hlásí i 601. skupina speciálních sil.

   Shromáždění se zúčastnili představitelé všech Klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky, bývalí a současní velitelé výsadkových útvarů České republiky, včetně genpor. Miroslava Žižky, genmjr. Aleše Opaty, genpor. v.z. Ondreje Páleníka, genmjr. Milana Kovandy, genmjr. v.v. Pavla Gavlase, genmjr. v.z. Josefa Prokše, genmjr. v.v. Františka Štěpánka, brig. gen. Karla Řehky, plk. Davida Franty, pplk. Jiřího Adamce, pplk. Pavla Hriníka, a plk. Ľubomíra Šeba (bývalého velitele 5. pluku špeciálneho určenia). Mezi přítomnými byli i zástupci města Prostějova Zdeněk Fišer a Miroslav Pišťák, Muzea 8280 Mladá Boleslav a další podporovatelé výsadkových jednotek a speciálních sil.

   Během shromáždění byly provedeny křty pamětního odznaku a pamětní dekorace, které byly následně předány jako poděkování za rozvoj a podporu výsadkářů, stejně jako připomenutí těm, kteří u výsadkových útvarů sloužili.

   V průběhu slavnostního shromáždění pokřtil David Jirásek svou knihu o historii VÚ 8280: Jednotky zvláštního určení 1957 – 2001 – Historie českých speciálních sil II. díl. Jeho kniha navazuje na předchozí díl a mapuje další část historie a vývoje našeho útvaru, ale nejen toho našeho. Druhý díl knihy David Jiráska totiž pojednává o útvarech hloubkového a speciálního průzkumu.

   Součástí programu dne byla i návštěva prostějovské radnice. Od roku 1960, kdy byli předchůdci současné 601. skupiny speciálních sil (22. výsadková brigáda) přestěhováni z Prešova do Prostějova, je Prostějov městem výsadkových jednotek. I z tohoto důvodu byl vyvěšen prapor města Prostějova na radnici města a významní hosté byli za doprovodu současného velitele 601. skupiny speciálních sil plk. Davida Franty přijati na radnici.

601. skupina speciálních sil si váží všech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva, kteří se zasloužili o rozvoj padákového vojska, tradic výsadkářů a výstavbu speciálních sil.

Jsou to naši předchůdci, na jejichž práci dnes stavíme.(19.04.2017)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz