¨
baner.jpg

 Den vítězství a Významný den útvaru

   Příslušníci 601.skss si ve vycházkových uniformách v pátek 5.5.2017 na nástupišti útvaru vyslechli rozkaz ministra obrany, a připomenuli Významný den útvaru.

   Datum Významného dne útvaru se pojí se vzpomínkou na den, kdy prezident republiky propůjčil před patnácti lety útvaru bojový prapor. Velitel útvaru v tento významný den dekoruje příslušníky pamětními odznaky 601. skupiny speciálních sil. Výjimečně také bývá udělován IV. stupeň tohoto odznaku, který dostávají lidé mimo 601.skss. IV.stupeň pamětního odznaku 601.skss je udělován externistům, jenž významně přispěli k výstavbě anebo významně podpořili činnost útvaru. Jedním z oceněných byl letos zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský.

   Předseda Klubu výsadkových veteránů plukovník v.v. František Stavný při této příležitosti předal dvěma příslušníkům útvaru Pamětní odznak. Tento odznak byl vydán Klubem výsadkových veteránů Prostějov ve spolupráci s Červenými barety, z.s. u příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových jednotek.

   Všem oceněným gratulovali přítomní vážení hosté, mezi nimiž nechyběl poslanec Parlamentu ČR Pavel Holík, náměstek primátorky Prostějova Pavel Smetana, ředitel ředitelství speciálních sil brigádní generál Karel Řehka, zástupci z resortu ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství, bývalí velitelé útvaru a další významní hosté.

   Plukovník David Franta ve svém projevu připomněl souběh několika pro útvar významných výročí, jakými jistě jsou 75. výročí operace Anthropoid, 70.výročí založení výsadkových jednotek, 65. výročí založení 22. výsadkové brigády, 15. výročí propůjčení bojového praporu a také 5 let od otevření Muzea 8280 v Mladé Boleslavi.

   Slavnostní nástup byl ukončen tichou vzpomínkou na kamarády, kteří zahynuli při plnění úkolů a položením kytic na pietním místě útvaru.

   Příslušníci 601. skss přejí hodně štěstí všem kamarádům, kteří v současnosti plní úkoly mimo území ČR.Závěrečnou tečkou za slavnostním dnem byl pak křest knihy Davida Jiráska s názvem: Historie českých speciálních sil s podtitulem: Jednotky zvláštního určení 1957 – 2001.(05.05.2017)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz