¨
baner.jpg

 Uctění památky veteránů

   Ve Velké Británii se každoročně při příležitosti Dne veteránů koná Vzpomínková neděle, kdy probíhá slavnostní přehlídka spojená s položením věnců u památníku Cenotaph, který připomíná padlé vojáky ve světových a pozdějších válkách. Tento pochod je primárně určen pouze pro členy společenství britských národů. Českým a československým vojenským veteránům, členům sdružení Československý legionář, z. s., se dostalo velké cti, kdy jim byla organizátory umožněna účast na této velmi významné události. Organizátoři jsou si velice vědomi dobrého jména československých a českých vojáků, které získali při společném boji nejen proti fašistickému Německu v druhé světové válce, ale i v novodobých vojenských konfliktech, např. v Bosně, Saudské Arábii, Iráku nebo Afghánistánu.

   Díky spolku Československý legionář byly položeny květiny k připomenutí i těch, které si současní vojáci AČR pamatují jako své kamarády a kolegy. Z 601.skss to byl ppor. in memoriam Pavel Mauer, který zahynul v ČR na následky zranění, ke kterým došlo v operaci Enduring Freedom v Iráku v roce 2003.

   Květiny byly položeny i u zdi v Porchester Gate, kde za II. SV sídlila Československá vojenská zpravodajská služba v čele s plukovníkem Františkem Moravcem. Přítomní uctili památku na místě, kde byli před zasazením do protektorátu Čechy a Morava, fotografováni nejen členové výsadku Anthropoid, ale i příslušníci dalších vysazovaných skupin.

   Další kytice byly položeny jako výraz díků za obětované životy k památníku na vojenském hřbitově v Brookwoodu, který je věnován československým vojákům.

   Příslušníci 601.skss si v těchto dnech také připomínají památku kamarádů, válečných veteránů, kteří nezahynuli v ozbrojeném konfliktu, ale v České republice při plnění služebních povinností.(11.11.2017)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz