¨
baner.jpg

 Setkání lékařů nad tématem medicíny speciálních sil

   Vůbec první setkání českých vojenských lékařů nad tímto tématem se dne 19.ledna 2018 uskutečnilo v posádce Prostějov. Cílem setkání bylo přivést k jednomu stolu lékaře a zdravotníky různých odborností a přispět k tvorbě dosud v AČR nepopsané stránky bojové medicíny.

   Pozvání přijali generál Bubeník ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, plukovník Bohoněk primář Kliniky hematologie a krevní transfúze ÚVN Praha, plukovník Henlín z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ÚVN Praha, plukovník Oberreiter zástupce primáře chirurgie VN Brno, podplukovník Hána z chirurgie ÚVN Praha, plukovník Pašek ředitel LZS Líně a další.

   Bloku odborných přednášek předcházelo přivítání nově nastoupivším ředitelem Ředitelství speciálních sil generálem Kolářem, který poděkoval za velký zájem ze stran vojenských lékařů a popřál k budoucí spolupráci.

   Následoval odborný program zaměřen zejména na průsečíky spolupráce a nastínění problematiky. První přednáškou o kontinuu péče uvedl téma speciálních operací náčelník obvaziště speciálních sil. Následoval plukovník MUDr. Miloš Bohoněk se sdělením o podávání plné krve a lyofilizované plazmy v boji. Podrobně popsal potřebu krve v první linii a její naplnění v blízké budoucnosti. Nastínil schopnosti jak zavést v evropských podmínkách ojedinělý program walking blood bank, podobně jako jednotky 75th Rangers Regiment, tzv. Ranger`s O Low Titer (ROLO). Program identifikuje všechny vhodné dárce z příslušníků útvaru, kteří mají krevní skupinu 0 s nízkým titrem protilátek proti skupinám A a B. Vysvětlil pilotní zaškolení prvních tří příslušníků speciálních sil k provádění transfúze plné krve v poli a doškolení dalších v nově plánovaném kurzu. Dopolední blok zakončil podplukovník MUDr. Hána, který se podělil o zkušenosti z kurzu pořádaném NSHQ určeném pro personál chirurgických týmů speciálních operací tzv. SOST (Special Operations Surgical Team) a rozvedl myšlenku jak takový tým vytvořit v podmínkách AČR.

   Odpolední blok se zabýval otázkou udržení vysoké úrovně bojových mediků speciální sil v podmínkách českých zdravotnických zařízení a v zahraničních kurzech. Na poslední přednášku volně navázala diskuze ke zmíněným tématům.

   Vrcholem celého setkání bylo ustavení pracovní skupiny pro medicínu speciálních sil, která má své odborné zástupce v různých specializacích. Bude východiskem pro tvorbu, kontrolu a dohled nad standartními operačními postupy (SOP) pro bojové mediky, zdravotníky a lékaře speciálních sil. Rovněž zaštítí jejich výcvik a bude přinášet novinky z urgentní medicíny pro začlenění se do jejich každodenní práce.(19.01.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz