¨
baner.jpg

 Návštěva kurzu Generálního štábu

   V úterý 27. února 2018 proběhla tradiční návštěva posluchačů kurzu generálního štábu u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce.

   Do Prostějova přijelo více než čtyřicet vyšších důstojníků, kteří v rámci kurzu generálního štábu strávili den u Speciálních sil. Účelem tohoto dne je seznámení se s 601.skss a SpecS jako takovými.

   Po uvítání na síni tradic ředitel Ředitelství speciálních sil brigádní generál Pavel Kolář představil speciální síly, jejich pozici v rámci AČR i NATO, strukturu a úkoly, které české speciální síly plní. Frekventanty kurzu také seznámil s nově budovanými útvary a schopnostmi. Jednalo se o jednotku Centrum podpory speciálních sil (CPSS) sídlící v Olomouci a dále budovanou schopnost podpory Leteckým odřadem speciálních operací. U CPSS vyzdvihl zejména novou schopnost speciálních sil – informační a psychologické operace. V neposlední řadě tato jednotka poskytuje bojovou podporu operátorům 601. skss.

   Velitel útvaru plukovník David Franta prezentoval přítomným důstojníkům historii útvaru, jeho vývoj až do současnosti, působnost jednotky, plněné úkoly a spolupráci s domácími i zahraničními partnery. Řada dotazů padla zejména při popisu systému rozvoje SpecS a výběru osob ke speciálním silám, včetně otázek na službu žen v jednotce. Dále velitel v přednášce použil krátké filmy z výcviku, které obsahovaly mimo jiné i výcvik v horském terénu nebo třeba seskoky z velké výšky s použitím kyslíku (HALO/HAHO). Touto technikou zasazení je 601.skss v naší armádě unikátní.

   Závěrem byla nachystána pro účastníky tři stanoviště. Vrchní praporčík představil poutavým výkladem síň tradic a zástupce velitele seznámil frekventanty s používanou bojovou technikou. Náčelník štábu připravil za spolupráce se specialisty útvaru statickou ukázku zbraní, technických a spojovacích prostředků, potápěčského či ženijního vybavení a v neposlední řadě i škálu bezpilotních prostředků. Návštěva byla zakončena společným obědem v posádkové jídelně.

   Vážíme si toho, že každý frekventant kurzu generálního štábu má možnost seznámit se speciálními silami AČR.(27.02.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz