¨
baner.jpg

 Ocenění operátora s nejlepšími výsledky v přezkoušeních

   Operátor 601.skss s nejlepšími výsledky v přezkoušeních za výcvikový rok 2017 byl odměněn karabinou M-4 fy. Daniel Defense v konfiguraci dle jeho vlastních představ.

   Návštěva představitelů obchodu Selection Store, respektive Selection Armory, přinesla jednomu z operátorů 601. skupiny speciálních sil velkou radost. Zástupci firmy Vítek Petrášek a Filip Marek přivezli cenu pro bojovníka s nejlepším hodnocením ze všech přezkoušení, konaných u 601. skss v loňském roce. Cenu tak obdržel operátor, který dosáhl celkově nejlepších výsledků napříč všemi přezkoušeními.

   Kromě standardního armádního přezkoušení prověřilo naše příslušníky také profesní přezkoušení z tělesné přípravy. Pro rok 2017 byl vybrán tradičně pochod se zátěží na velkou vzdálenost ukončený překonáním skalního masivu za pomoci lezeckých prostředků. Poslední disciplínou bylo plavání pod vodou na jeden nádech, kde ti nejlepší dosahují vzdáleností přes tři délky bazénu.

   Největší výzvou bývá tradičně každoroční přezkoušení ze základních dovedností příslušníka speciálních sil. Jedná se o komplexní test, sestávající ze střeleckého manévru a další vybrané činnosti – tentokrát ze zdravotní přípravy. Střelecká část prověří schopnosti příslušníka speciálních sil v manipulaci se zbraní, vyhodnocení taktické situace a zvolení si priority likvidace cílů, to vše ztížené přidanou fyzickou zátěží. Při plnění palebného úkolu si střelec dle svého uvážení volí polohu tak, aby dosáhl ideálního poměru mezi rychlostí a přesností. Časová norma a penalizace za nezasažení cíle je nastavena na ten nejvyšší možný standard, přičemž jakékoliv zaváhání může znamenat nesplnění testu. Výsledkem je co nejvěrnější simulace řešení skutečného kontaktu s nepřítelem, do kterého se naši operátoři v bojových nasazeních dostávají. Zdravotní část v loňském roce simulovala poskytnutí první pomoci pod palbou, jejíž precizní zvládnutí je životní nutností. Těmito přezkoušeními prochází všichni, od kuchaře, přes operátory, až po velitele útvaru. Standardy hodnocení a často i disciplíny se pochopitelně liší, podle toho zda se jedná o příslušníka bojové, či nebojové části.

   A právě ten nejlepší ze všech bojovníků si dne 2. března převzal cenu, zbraň od firmy Daniel Defense, DDM4 V11 PRO, která byla dle jeho představy upravena v souladu s účelem jejího dalšího využití.

   Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat firmě Selection Armory, potažmo Daniel Defense, za tuto nádhernou odměnu a věříme, že se toto ocenění pro nejlepšího bojovníka stane tradicí a motivací do dalších let.(15.03.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz