¨
baner.jpg

 Kurz pro bojové zdravotníky DIMO

   Ve dnech 7. až 24. května se operátoři - zdravotníci 601. skss zúčastnili výcviku ve zdravotní přípravě, zprostředkovaného americkým týmem DIMO (Defence Institute for Medical Operations). Instruktorský tým DIMO, složený z chirurgů a bojových záchranářů, má v poskytování zdravotnické péče nejen pro příslušníky speciálních sil dlouhodobé zkušenosti a jejich přednášky byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Těchto zaměstnání se účastnili také zdravotníci Centra podpory speciálních sil Olomouc a 71. mpr Hranice.

   V první části výcviku byly probrány základy, sestávající z problematiky Tactical Combat Casualty Care (TCCC) pro zdravotnický personál. Po splnění požadavků této části získali účastníci celosvětově uznávanou licenci „TCCC Provider“, vydávanou organizací NAEMT. Ve druhé části byla podrobněji probrána tématika polytraumat a izolovaných traumat, včetně praktických výkonů. Pozornost byla věnována i letecké medicíně.

   Třetí částí výcviku bylo praktické cvičení ve spolupráci s leteckým odřadem speciálních operací LOSO (SOATU) z letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Cvičící na zemi poskytovali zdravotnickou péči podle zásad TCCC v místě vzniku poranění včetně managementu MASCAL. Zdravotníci – operátoři s kvalifikací 18D/SOCM (Special Operations Combat Medic) během toho působili na palubě vrtulníku v roli leteckých paramediků, kde poskytovali zdravotnickou pomoc raněným za letu, po jejich převzetí od operátorů na zemi.

   Výcvik prověřil schopnost operátorů - zdravotníků speciálních sil v poskytování TCCC s důrazem na spolupráci s partnerskými jednotkami včetně managementu MASCAL a leteckého MEDEVACu. Dovednosti v této oblasti patří ke klíčovým prvkům speciálních sil, a proto byl tento výcvik pro všechny cvičící velkým přínosem.(01.06.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz