¨
baner.jpg

 Speciálové podpořili popálené děti

   Příslušníci skupiny potápěčů 601. skupiny speciálních sil podpořili spolek Bolíto, který zorganizoval o prázdninách prodloužený víkend na Lipně pro děti ve věku 14 – 17 let.

   Bolíto je nezisková organizace pomáhající dětem po závažných popáleninových úrazech překonávat jejich těžký životní úděl. Do činnosti sdružení jsou kromě lékařů a sester Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zapojení i rodiče, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších dobrovolníků, kterým není osud dětí lhostejný.

   Osud těchto dětí není lhostejný ani nám. Proto jsme se domluvili s vrchní sestrou kliniky, a zároveň místopředsedkyní spolku Mgr. Lenkou Šetelíkovou na pomoci a z části na organizaci této akce. V plánu bylo naučit děti sjíždět řeku, vyzkoušet si činnost vojáků speciálních sil na stojaté vodě, ale nejdůležitější bylo děti pobavit a umožnit jim alespoň na chvíli zapomenout na jejich každodenní tvrdý boj s následky úrazu.

   Naši specialisté se na děti náležitě připravili – na Lipenskou přehradu přivezli dva bojové čluny Arimar, svou bojovou výstroj a výzbroj, makety zbraní a spoustu dalšího potřebného materiálu na výcvik spojený s vodním prostředím. Dětem se věnovali od pátečního večera až do nedělního dopoledne.

   Úvodem byla představena naše jednotka, její práce a děti shlédly videa z výcviku a nasazení speciálů, která děti pomohla namotivovat k následujícímu výcviku. Děti si nacvičily způsoby přepravy na bojových člunech, výsadky ze člunů na břeh suchou i mokrou cestou, plaváním s materiálem a zbraněmi. Dále se seznámily s kruhovou obranou, přesuny a dalšími potřebnými praktickými znalostmi, které měly použít při následném nočním úkolu. Autenticitu vojenského drilu podpořilo zařazení běhů, kliků a dřepů.

   Veškeré snažení z celodenního výcviku vyvrcholilo noční akcí, jejímž cílem bylo vypátrání a osvobození unesené osoby a vyzvednutí dvou beden s cenným materiálem. Samotné akci předcházelo zadání samotného úkolu, plánování, příprava materiálu, přezkoušení znalostí a zahlášení připravenosti.

   Skupina dětí byla na bojových člunech přesunuta do vyčkávacího prostoru. Po obdržení signálu a následném vysazení do vody musela překonat nemalou vzdálenost plaváním studenou vodou s materiálem a zbraněmi. Na břehu provedla kruhovou obranu, operátoři-junioři se převlékli se do suchého oblečení a zahájili přesun do míst, kde provedli záchranu unesené osoby a vyzvedli bedny. Poté následoval přesun zpět k vodě, navázání kontaktu se čluny roztočením chemického světla na laně, navedení člunů do míst vyzvednutí a návrat zpět do tábora.

   Celá akce, která skončila v pozdních nočních hodinách, byla ukončena vyhodnocením dosavadního výcviku a úkolu samotného. Děti dostaly kromě pochval také pamětní listy velitele 601. skss a identifikační („psí“) známky s jejich iniciálami. Všechny nácviky a úkoly byly plněné s nadšením a nasazením, a tak není divu, že závěrečné rozloučení bylo velice dojemné. Také zpětná vazba od vedení spolku Bolíto byla velice pozitivní a naši příslušníci výrazně předčili kvalitou organizace a provedením akce jejich očekávání. Avšak největším oceněním našim lidem byla upřímná radost v očích dětí.(25.06.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz