¨
baner.jpg

 Jednání mezi velitelem 601. skss a zástupci obcí v okolí střelnice Hamry

   Dne 10. prosince 2018 proběhlo další jednání mezi velitelem 601. skupiny speciálních sil plukovníkem Davidem Frantou a představiteli místní samosprávy. Přítomni byli Gabriela Jančíková (starostka Plumlova), Martin Hyndrich (místostarosta), Jiří Nezval (místostarosta), Otakar Svoboda (radní), Ondřej Borský (radní) a Viktor Hýbl (předseda osadního výboru Hamry).

   V úvodu se zrekapitulovaly body, které byly dohodnuty na jednání se starosty Plumlova a přilehlých obcí dne 28. 11. 2016. Velitel přítomné seznámil s dodržováním následujících bodů, které vešly v platnost 1. 1. 2017:

- noční střelby budou vždy ukončeny do 22 hodin
- denní střelby před dnem pracovního klidu budou ukončeny do 13 hodin
- v letních měsících červen, červenec a srpen budou noční střelby plánovány pouze 1x do měsíce
Všechny tři body byly dodrženy v roce 2018 dle domluvy.

- vysazení dřevin na okraji střelnice; dosazení dřevin, které byly poškozeny nebo nepřežily V roce 2013 bylo vysazeno 617 stromků, avšak velká část z nich vysychá z důvodu vysokých teplot v důsledku nezvykle horkého období. Z toho důvodu bylo v rámci reklamace v roce 2015 opětovně vysazeno 238 stromků, v roce 2017 254 stromků a v současném roce 383 stromků.

- AČR do roku 2020 naplánuje postavení protihlukové stěny
V rámci modernizace výcvikového zařízení Hamry je naplánovaná realizace protihlukové stěny v letech 2024-25 v plánované celkové výši 75 miliónů korun.

Padla otázka, zda by nebylo možné provádět střelby z kulometů na polozakryté střelnici. Velitel při praktické prohlídce zařízení střelnice vysvětlil, že vzhledem k rozptylu charakteristickému pro střelbu z kulometu by došlo dříve či později ke zničení instalovaného lapače střel.

Dále se velitel vyjádřil k provedenému vyčištění dopadové plochy střelnice od náletových dřevin a vyřčeným obavám ze zvětšování dopadové plochy: „V žádném případě se nejednalo o rozšiřování plochy střelnice kácením lesního porostu. Šlo výhradně o odstranění náletových dřevin a spadaných větví, ve kterých ulpívají střely. A to z důvodu zabránění kontaminace půdy. Tato činnost je prováděna Vojenskými lesy a statky v rámci pravidelné údržby ÚVZ Hamry“.

K otázce použití střeliva se stopovkou (tzv. svítících střel) plukovník Franta seznámil zástupce obcí, že u nově používaných zbraní jsou nábojové pásy již nerozebíratelné, takže v některých typech nábojových pásů je část nábojů se stopovkou a nelze tyto náboje vyjmout. Nicméně v letních měsících se zvýšeným rizikem požárů se vojáci maximálně snaží používat nábojové pásy s náboji bez stopovek. K dotazu, proč ke střelnici Hamry v případě požáru vyjíždí jednotka hasičů z Vyškova velitel uvedl, že na základě provedené analýzy jsou tito hasiči u zásahu schopni být dříve, než hasiči z Prostějova.

Nicméně, úkolem velitele 601. skss je v první řadě zajistit připravenost své jednotky k obraně České republiky, jejích spojenců a k naplňování spojeneckých závazků. Proto již nelze omezovat provoz na střelnici více, než je omezen v současnosti.

Na závěr velitel přítomné ubezpečil, že jako provozovatel výcvikového zařízení ÚVZ Hamry dělá vše pro to, aby omezil hluk způsobovaný provozem tohoto zařízení. Pouze 20% výcviku jednotky se odehrává v tomto výcvikovém zařízení a zbylých 80% výcviku je uskutečňován jinde.(10.12.2018)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz