¨
baner.jpg

Stalo se:

Ukončení bojového nasazení českých speciálních sil v Afghánistánu

V průběhu uplynulých několika dnů bylo dokončeno stahování Kontingentu speciálních sil z Afghánistánu. Po šestiměsíčním působení v bojové operaci Trvalá svoboda se příslušníci 3. rotace připojili ke svým kolegům z 1. a 2. rotace, kteří úspěšně splnili úkoly této náročné bojové operace. Při příletu osobně přivítal bojovníky speciálních sil ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník, který poděkoval všem za výtečné splnění úkolu a předal pozdrav od ministra obrany Martina Bartáka.

Stažení prostějovských speciálů proběhlo v souladu s mandátem schváleném vládou a Parlamentem ČR. Činnost Kontingentu speciálních sil v protiteroristické operaci Trvalá svoboda byla tímto, po osmnácti měsících náročného nasazení, ukončena.

Jsme nesmírně šťastni, že můžeme obzvláště v čase vánočních svátků oznámit rodinným příslušníkům, kamarádům a všem těm, kteří nás podporovali a drželi palce, že přes náročnost a nebezpečí spojené s tak složitou bojovou činností se všichni příslušníci jednotky vrátili v pořádku do svých domovů.


(28.12.2009)


Návštěva v Dětském domově Prostějov

Tak jako každý rok i letos o Štědrý den navštívili příslušníci 601.skss Dětský domov v Prostějově. Zástupce velitele jednotky předal dětem dárky a řediteli školy šek v hodnotě 46500,- Kč, což je výtěžek z dobrovolné sbírky pořádané u prostějovských speciálů. Děti se vždy těší nejen na dárky, ale také na společné zpívání s kytarou.
Pro vojáky je radost těchto opuštěných dětí vždy důkazem smysluplnosti spolupráce mezi 601.skss a Dětským domovem Prostějov.


(24.12.2009)


Uctění památky obětí tragické nehody

Dnešní den je to právě 5 let od okamžiku, kdy došlo k tragické události na železničním přejezdu ve Vrahovicích. Dne 9. prosince 2004 jsme navždy ztratili pět svých kamarádů, spolubojovníků a kolegů. Tento den zanechal hlubokou jizvu v našich srdcích a budeme si jej připomínat jako jeden z nejtragičtějších okamžiků v historii útvaru.

Uctění památky položením kytic k pietnímu místu tragédie ve Vrahovicích proběhlo za účasti pozůstalých rodinných příslušníků, ředitele Vojenského zpravodajství generálporučíka Ondreje Páleníka, ředitele Řízení speciálních sil plukovníka Romana Kopřivy, zástupců města Prostějov a kamarádů z 601. skupiny speciálních sil. Poté se pozvaní hosté, společně s příslušníky 601. skupiny speciálních sil, poklonili památce zesnulých u pietního místa jednotky v kasárnách.

Tento tragický den si připomněli také příslušníci Kontingentu speciálních sil, kteří jsou navzdory vzdálenosti jež je dělí od svých domovů, tak jako všichni příslušníci speciálních sil, myšlenkami se svými kamarády jejichž životy před pěti roky navždy vyhasly.


(9.12.2009)


Ministr obrany navštívil vojáky Kontingentu speciálních sil

Dne 28.11.2009 zavítal na základnu Kontingentu speciálních sil v jihoafghánském Kandaháru místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin BARTÁK v doprovodu ředitele Vojenského zpravodajství genpor. Ing. Ondreje PÁLENÍKA, velitele Společných sil genmjr. Ing. Hynka BLAŠKA a skupiny poslanců a senátorů Parlamentu České republiky.

Na letišti přivítal ministra obrany a jeho doprovod velitel 3. Kontingentu speciálních sil plk. gšt. Ing. Milan KOVANDA.

I přesto, že se jednalo o krátkou, několikahodinovou návštěvu, byl pro pana ministra připraven náročný program. V rámci dokladu o činnosti KSS v operaci Trvalá svoboda seznámil velitel KSS přítomné o celkové situaci na jihu Afghánistánu a plnění operačního úkolu. Vzhledem k tomu, že se činnost KSS chýlí ke konci, velitel KSS v krátkosti zhodnotil celkové působení 601.skss a její přínos pro bezpečnější a stabilnější jih Afghánistánu.

Při setkání s vojáky kontingentu vyjádřil MO uznání nad dosaženými výsledky a poděkoval vojákům za vzornou reprezentaci ozbrojených sil ČR v zahraniční operaci. „Jsem rád, že se potvrdilo to, že vyslat vás do tak nebezpečné a dlouhé mise byl správný krok. Své poslání jste bezezbytku splnili“.

Generál Páleník, bývalý velitel kontingentů speciálních sil vyzdvihnul práci svých podřízených slovy: „Vaše výsledky jsou důkazem tvrdého a náročného výcviku a vašeho odhodlání splnit před vás postavené úkoly. Jsem na vás hrdý“.

Setkání s vojáky byli přítomni velitelé amerických speciálních sil na území Afghánistánu a zástupce velitele 205. sboru Afghánské národní armády brigádní generál QASIMI. Právě s jednotkami amerických speciálních sil a jednotkou ANA plnili naši speciálové více než jeden rok náročné a nebezpečné úkoly v těžce přístupném vysokohorském terénu jižního Afghánistánu.

Za spolupráci, podporu a bojové kamarádství ocenil MO některé příslušníky US SOF udělením medaile Za službu v zahraničí.

Při vystoupení afghánského generála zaznělo ,,Stateční čeští vojáci, svým přístupem jste byli a jste příkladem pro ostatní koaliční vojáky. Děkuji vám jménem svým a jménem afghánského lidu“.

Na závěr krátkého pobytu se MO a ŘVZ setkali s velitelem sil ISAF v jižním Afghánistánu generál-majorem Nickem CARTEREM. Britský generál poděkoval ministru obrany za to, že Česká republika vysláním KSS přispěla k společnému úsilí při budování bezpečného Afghánistánu. Vyslovil obdiv nad prací českých speciálních sil „Jsou to vojáci, na které můžete být právem hrdi. Dělají dokonale svou práci“.

Ministr obrany před odjezdem popřál KSS šťastný návrat zpět do vlasti.

(28.11.2009)


Den veteránů v Prostějově a v Afghánistánu

Dne 11.listopadu 2009 si příslušníci 601. skupiny speciálních sil v Prostějově a v Afghánistánu připomněli Den veteránů.

V Prostějově byl pietní akt zahájen na městském hřbitově, kde ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník společně s ředitelem Řízení speciálních sil plukovníkem Romanem Kopřivou, zástupcem velitele 601. skupiny speciálních sil podplukovníkem Josefem Kopeckým, starostou města Prostějov Janem Tesařem a představiteli místní správy a samosprávy uctili památku válečných veteránů položením kytic a věnců na hroby padlých hrdinů.

Účastníci pietního aktu se poté přesunuli do kasáren v Prostějově, kde se u příležitosti tohoto významného dne uskutečnil slavnostní nástup. V průběhu slavnostního nástupu vystoupili se svými projevy ředitel Vojenského zpravodajství a zástupce velitele 601. skupiny speciálních sil. Generálporučík Ondrej Páleník vyhlásil z pověření místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka jeho rozkaz ke Dni veteránů a svůj projev ukončil slovy: „Čest památce všem obětem válečných konfliktů. DUM SPIRO SPERO“.

Na závěr slavnostního nástupu pozvaní hosté položili věnce k pietnímu místu 601. skupiny speciálních sil jako výraz úcty k příslušníkům jednotky, kteří zemřeli při plnění služebních úkolů 601. skupiny speciálních sil.

Tento významný den si také připomněli příslušníci Kontingentu speciálních sil v Afghánistánu. Příslušníci kontingentu uctili památku válečných veteránů v jejich dočasném domově, kempu Prostějov, kde se svým projevem před vojáky předstoupil velitel 601. skupiny speciálních sil, nynější velitel Kontingentu speciálních sil, plukovník gšt. Milan Kovanda.

(11.11.2009)


Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Ve dnech od 14.9 do 20.9.2009 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 52 zájemců o službu u speciálních sil, z toho 31 se hlásilo k bojovým jednotkám a 21 k ostatním součástem skupiny.

Výběrové řízení úspěšně dokončilo 11 uchazečů o službu u bojových jednotek a 4 uchazeči o službu u ostatních součástí skupiny.

(25.09.2009)


Slavnostní nástup II. Kontingentu speciálních sil

U příležitosti ukončení činnosti II. kontingentu speciálních sil se dne 4. září 2009 uskutečnil slavnostní nástup. Příslušníci II. kontingentu působili na území Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda od ledna 2009 do července 2009, kdy byli vystřídáni svými kolegy z 601. skupiny speciálních sil.

Slavnostního nástupu se zúčastnil místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták, předseda výboru pro obranu PS PČR Jan Vidím, předseda zahraničního výboru PS PČR Jan Hamáček, Chargé d’affaires Velvyslanectví USA v Praze Mary Thompson-Jonesová, ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Josef Prokš, starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař, místostarosta Miroslav Pišťák a další vzácní hosté a rodinní příslušníci vojáků kontingentu.

Po zahajovacím ceremoniálu byly vyhlášeny rozkazy ministra obrany České republiky, ředitele Vojenského zpravodajství a náčelníka Generálního štábu o udělení vyznamenání a medailí příslušníkům kontingentu za vynikající splnění úkolů v operaci Trvalá svoboda na území Afghánistánu. Vybraní příslušníci kontingentu byli vyznamenáni Křížem obrany státu ministra obrany České republiky, Čestným odznakem Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého, Pamětním odznakem Vojenského zpravodajství, Pamětním odznakem výsadkových veteránů Prostějov. Všichni vojáci kontingentu byli ocenění udělením medailí za službu v zahraničí a za bojovou misi. Medaile převzali z rukou přítomných představitelů vlády, parlamentu, Vojenského zpravodajství ČR a Generálního štábu AČR.

V projevech které následovaly, řečníci ocenili činnost kontingentu a vyjádřili respekt nad dosaženými výsledky. Vyslovili také poděkování rodinám vojáků za podporu, která byla pro všechny muže v misi po celou dobu působení velkou oporou. Ministr obrany v průběhu svého proslovu k vojákům mimo jiné pronesl „speciální síly budou sehrávat v Afghánistánu stěžejní roli“. Ředitel vojenského zpravodajství na úvod svého proslovu řekl „tato chvíle je pro všechny zde v sále naplněná hrdostí“ a poděkoval příslušníkům kontingentu za odvedenou práci.

(04.09.2009)


Ministr obrany u Kontingentu speciálních sil spolu s Václavem Moravcem a televizním štábem ČT 1.

V časných ranních hodinách dne 27.srpna přivítal na letišti jihoafghánského Kandaháru velitel Kontingentu speciálních sil podplukovník Josef Kopecký delegaci místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka. Tentokrát s sebou přivezl pan ministr nejen návštěvu ředitele Řízení speciálních sil plukovníka Romana Kopřivu a velitele 601.skupiny speciálních sil plukovníka gšt. Milana Kovandu, ale i pana Moravce s televizním štábem, který natáčel u kontingentu příspěvky do pořadu „Otázky Václava Moravce“.

Po krátkém uvítání se návštěva přesunula bojovými vrtulníky na předsunutou základnu Kontingentu speciálních sil, která leží v izolované oblasti vysoko v horách jižního Afghánistánu. Zde MO pobesedoval s operátory speciálních sil kontingentu a velitelem jednotky Afghánské národní armády (ANA), kterou naši „speciálové“ mentorují při provádění operací k zvýšení stability a bezpečnosti v okrese. Velitel ANA poděkoval panu ministrovi za neocenitelný přínos nasazení speciálních sil ČR v oblasti a rozloučil se slovy: „Velmi si vážíme, že posíláte Vaše lidi tak daleko od svých domovů, aby bojovali za svobodu a demokracii tady v Afghánistánu.“ Poté pan ministr navštívil zdravotnické zařízení, které provozují naši medici bojových skupin v čele s plně kvalifikovaným doktorem kontingentu. „Pane ministře toto je jediné zařízení svého druhu v okrese, který máme na starosti“, komentoval prohlídku lékař. Další podobné zařízení je vzdálené nejméně 5 hodin jízdy odtud. Na klinice, jak ji místní nazývají, je možné provádět úkony od běžného ošetření až po operace. Tyto schopnosti jednotky otvírají bránu k získávání důvěry a podpory místních obyvatel v regionu.

Po návratu do kempu Prostějov v Kandaháru velitel kontingentu ve svém brífinku podrobně popsal situaci v prostoru bojové činnosti v době voleb, kdy situace eskalovala. „V předvolebním období jsme zvýšili tempo vedení bojových operací s cílem vytvořit podmínky pro zvládnutí voleb místními složkami. Bohužel v jejím průběhu nesměli příslušníci KSS jakkoliv zasahovat a ovlivňovat místní obyvatele. Afghánské bezpečnostní síly a představitelé centrální vlády chtěli celou situaci zvládnou sami. Zvýšení aktivit povstaleckých skupin však velice negativně ovlivnilo účast místních obyvatel na volbách v tomto regionu,“ konstatoval velitel kontingentu.

Na závěr dne byla slavnostní večeře příslušníků Kontingentu speciálních sil s ministrem obrany, kde došlo k poděkování za výtečné plnění úkolů kontingentu. „Děkuji všem příslušníkům jak na předsunuté základně, tak zde v kempu Prostějov. Jak jsme měli možnost se přesvědčit vše funguje skvěle a budeme rádi, když vás všechny přivítáme v pořádku doma,“ vyslovil přání pan ministr.

Následující den časně ráno odletěla celá delegace k návštěvě ostatních kontingentů AČR nasazených na území Afghánistánu.

(30.08.2009)


Střídání Kontingentu speciálních sil

      V pátek 24.7.2009 na vojenském letišti Praha - Kbely přistál armádní speciál s poslední částí II.Kontingentu speciálních sil (II.KSS) .
     Vojáky speciálních sil přivítal Ministr obrany MUDr. Martin Barták spolu s ředitelem Vojenského zpravodajství generálmajorem Ondrejem Páleníkem, ředitelem ŘŘSS - bývalým velitelem II.kontingentu spec. sil plk. Ing. Romanem Kopřivou a velitelem 601. skss plk. gšt. Ing. Milanem Kovandou.
      Byla tak úspěšně ukončena druhá rotace KSS v rámci operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Vojáci III.KSS budou působit v místě nasazení nepřetržitě do konce roku 2009.

(28.07.2009)


Návštěva náčelníka GŠ AČR a poslanců Poslanecké sněmovny parlamentu ČR u Kontingentu speciálních sil v Kandaháru.

    Ve čtvrtek 8. července 2009 na Kandahárském letišti přivítal velitel Kontingentu speciálních sil (KSS) podplukovník Josef Kopecký náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka spolu s předsedou Zahraničního výboru Janem Hamáčkem, místopředsedou Zahraničního výboru Tomášem Dubem, místopředsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřím Petrů a dalšími významnými hosty.
     V kempu Prostějov velitel KSS seznámil návštěvu s průběhem plnění širokého spektra bojových úkolů, které provádí příslušníci 601. skupiny speciálních sil.
     „Je obdivuhodné, že poměrně malá, ale dobře připravená, vycvičená a vybavená jednotka speciálních sil naší armády dokáže, i v tak náročných podmínkách, dosáhnout klíčového vlivu ve stabilizaci bezpečnostní situace v regionu“, vyjádřili své uznání na závěr presentace přítomní hosté.     Členové delegace poděkovali všem prostějovským „speciálům“ za profesionální plnění úkolů a popřáli jim hodně štěstí do příštích šesti měsíců, po kterých bude, v souladu s mandátem Parlamentu ČR, činnost kontingentu ukončena.

(09.07.2009)Střídání Kontingentu speciálních sil

      Dne 30.6.2009 (po šesti měsících) vystřídal Kontingent speciálních sil (KSS) první polovinu mužů z 601. skupiny speciálních sil plnící úkoly na jihu Afghánistánu v operaci Trvalá svoboda. Kontingent zde působí již rok a má před sebou posledních šest měsíců bojového nasazení.
      Odletu i příletu příslušníků speciálních sil se osobně zúčastnil ministr obrany MUDr. Martin Barták v doprovodu ředitele Vojenského zpravodajství generálmajora Ondreje Páleníka, ředitele ŘŘSS - bývalého velitele 2. kontingentu spec. sil plk. Ing. Romana Kopřivy a velitele 601. skss plk. gšt. Ing. Milana Kovandy.
      Při příležitosti Dne zbrojených sil udělil ministr obrany přímo na letišti některým vracejícím se vojákům speciálních sil Medaili za službu v ozbrojených silách ČR.
     „ Jsem rád, že tu s vámi můžu být, že vás zde můžu přivítat a současně vám poděkovat za vaši práci. Jsem na vás hrdý, díky.“ řekl při setkání s vojáky KSS MUDr. Martin Barták.

(01.07.2009)


Speciální síly dětem

      Ve dnech 18-19.6.2009 se konal na Plumlovské přehradě již 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením.
      Zahájení festivalu se kromě ostatních hostů zúčastnil také plk. Kovanda. Vojáci 601. skss se již tradičně podíleli na výstavbě tábora a logistickém zabezpečení festivalu.
      Mezi umělci zde vystoupili zpěváci Petra Černocká a Michal Foret, skupina ABBA revival, Elvis Presley revival a také účastníci hudebního festivalu předvedli připravený program.
      I když v druhé polovině hudebních produkcí počasí moc nepřálo, všichni si tuto akci užili a zároveň si slíbili, že se zde za rok opět sejdou.

(23.06.2009)MUDr. Martin Barták poprvé u Kontingentu speciálních sil jako vicepremiér a ministr obrany ČR

     Dne 2. června 2009 přistál vojenský speciál s delegací ministra obrany České republiky na letišti v jihoafghánském Kandaháru. Po krátkém přivítání velitele Kontingentu speciálních sil plukovníka Romana Kopřivy s ministrem obrany Martinem Bartákem, ředitelem Vojenského zpravodajství generálmajorem Ondrejem Páleníkem, velitelem 601.skupiny speciálních sil plukovníkem Milanem Kovandou a dalšími hosty delegace, následoval přesun bojovými vrtulníky UH-60 „Blackhawk“ do prostoru vedení bojových operací kontingentu. Tým českých speciálů zde působí od léta loňského roku společně se speciálními silami USA a afghánskými bezpečnostními složkami.


     Ministr obrany byl seznámen s úspěchy ve vedení speciálních operací od doby, kdy byl na předsunuté operační základně naposledy. „Situace se v zemi lepší, i když se blíží volby. To je i zásluhou příslušníků 601.skupiny speciálních sil“, komentoval doklad plnění bojového úkol ministr Barták. Poté shlédl ukázku sofistikovaného materiálního vybavení operátorů pro plnění celé škály bojových úkolů. Ministr obrany velice ocenil výsledky, kterých české speciální síly trvale dosahují v jižním Afghánistánu. Součástí návštěvy na bojové základně bylo i ocenění amerických speciálních sil, které vedou společné operace se svými českými kolegy. Ministr přímo v bojovém prostoru dekoroval velitele týmu ODA (Operational Detachment Alpha) „Medailí MO za službu v zahraničí 3. stupně“.
     Návštěva ministra obrany pokračovala společným setkáním s ostatními příslušníky KSS na hlavní základně v Kandaháru. Účastníky společné večeře byl i velitel Speciálních sil námořní pěchoty USA, velitel Společného úkolového uskupení speciálních sil operace Trvalá svoboda na území Afghánistánu a další příslušníci speciálních sil USA. Na této večeři proběhlo poděkování ministra obrany za výbornou spolupráci a dekorování některých vybraných příslušníků spojeneckých speciálních sil „Medailí MO za službu v zahraničí 3. stupně“.


     Vicepremiér a ministr obrany Martin Barták strávil s bojovníky speciálních sil z Prostějova celých 24 hodin. Při ranním odletu ještě jednou poděkoval za dlouhodobé dosahování výborných výsledků a rozloučil se se slovy: „DRŽTE SE.“

Speciální síly nespoléhají jen na zbraně - www.army.cz

(03.06.2009)


Dětský den

    V sobotu 30. května 2009 se uskutečnil „Dětský den“ pro děti vojáků a občanských zaměstnanců 601.skss. Přesto, že počasí z počátku dne nepřálo, děti od soutěží neodradilo. Děti závodily v běhu, zastřílely si ze vzduchovky, házely míčkem na cíl, poznávaly rostlinky, zvířátka a zúčastnily se mnoha dalších soutěží. Den plný zážitků byl zakončen táborákem.

( 31.05.2009 )Sportovní den – memoriál spolubojovníků

    V pátek dne 29. května 2009 se uskutečnil u 601.skupiny speciálních sil „Sportovní den – memoriál spolubojovníků“. Hrami a soutěžemi jsme vzpomněli na naše kamarády, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů. Čest jejich památce.

( 31.05.2009 )Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

      Ve dnech od 18.5 do 24.5.2009 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 19 zájemců, z toho 10 se hlásilo k bojovým jednotkám a 9 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 6 uchazečů o službu u bojových jednotek a 3 vojáci žádající k logistice a na štábní funkce.

(25.05.2009)


Symposium speciálních sil v Jordánsku

    Ve dnech 18.5-20.5.2009 se v hlavním městě Jordánska Ammánu konalo setkání velitelů jednotek speciálních sil regionu Středního a Blízkého východu a některých vybraných členských států NATO. Hlavní náplní byla výměna zkušeností a diskuse na téma: „ Boj proti světovému terorismu“. Důraz byl položen na oblast Iráku a zvláště pak Afghánistánu.
     Symposia se zúčastnili významní hosté jako například náměstek ministra obrany USA, velitel CENTCOM (Central Command) generál Petraeus, velitel SOCOM (Special Operations Command) admirál Olsenn a další významní činitelé.
     Součástí symposia bylo i slavnostní otevření nového moderního centra pro výcvik jednotek v protiteroristickém boji – King Abdullah II Special Operations Training Center (KASOTC). Slavnostní otevření provedl sám jordánský král Abdullah II, který byl osobně garantem projektu.
     Toto výcvikové zařízení je unikátním svého druhu s jedinečným skalnatým terénem a strmými útesy. Nabízí tím příležitost jednotkám speciálních sil provádět výcvik v podmínkách simulujících téměř reálné prostředí současných bojových operací speciálních sil.
     Za české speciální síly se slavnostního aktu zúčastnil zástupce ředitele Ředitelství speciálních sil plk. Ing. Igor Slávik v doprovodu velitele 601. supiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Milana Kovandy. Naši zástupci měli opět příležitost k výměně tolik cenných zkušeností se svými zahraničními partnery. Stejně jako při nedávné návštěvě jordánského krále u našeho útvaru tak i nyní zazněly z úst koaličních partnerů na adresu 601. skss slova uznání a obdivu především nad odváděnou prací českých speciálních sil na území Afghánistánu.

( 22.05.2009 )Výsadkoví veteráni ocenili bývalého velitele 601.skss

     V sobotu 16. května 2009 se uskutečnilo slavnostní shromáždění Klubu výsadkových veteránů v prostorách posádkového klubu 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Mezi vzácnými hosty přijal pozvání i ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník a velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník Milan Kovanda.
     Jedním z důležitých bodů tohoto setkání bylo ocenění generála Páleníka „Čestný člen Klubu výsadkových veteránů Liberec“, které převzal od významných velitelských osobností plukovníka v záloze Františka Mansfelda a plukovníka v záloze Vlastimila Gallaty. Generál Páleník, jakožto nedávný velitel 601.skss, se nemalou měrou podílel na dosažení její vysoké profesionální kvality, která byla prokázána při plnění náročných úkolů v bojových zahraničních misích.

Generál Páleník čestným členem - www.army.cz

(19.05.2009)Oslavy Dne vítězství a Významného dne útvaru

         Dne 7.5.2009 jsme v Prostějově za přítomnosti nově nastupujícího ministra obrany MUDr. Martina Bartáka, ředitele Vojenského zpravodajství genmjr. Ing. Ondreje Páleníka, asistenta předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Filipa Žáčka, místostarosty města Prostějova Miroslava Pišťáka, představitelů státní správy a místní samosprávy a dalších významných hostů oslavili Den vítězství a Významný den 601. skupiny speciálních sil........

celý článek >>>

( 08.05.2009 )


Přijetí u předsedy vlády ČR

      Dne 4.5.2009 přijal odstupující premiér Mirek Topolánek ve Strakově akademii návštěvu vedenou 1. náměstkem MO MUDr. Martinem Bartákem v doprovodu ředitele Vojenského zpravodajství generálmajora Ondreje Páleníka a velitele 601.skss plk. gšt. Ing. Milana Kovandy.
      Při této příležitosti poděkoval plukovník Kovanda jménem všech příslušníků útvaru Mirku Topolánkovi za podporu a zájem o 601.skss, především pak v průběhu nasazení jednotky v operaci Trvalá svoboda 2008-2009. Jako výraz vděku daroval velitel premiérovi sošku symbolizující příslušníka speciálních sil v boji (replika pietního místa).
      Ředitel Vojenského zpravodajství ocenil premiéra Mirka Topolánka - článek zde: http://www.vzcr.cz/Clanek/144.aspx

(04.05.2009)Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

      Ve dnech od 20.4 do 26.4.2009 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 14 zájemců, z toho 6 se hlásilo k bojovým jednotkám a 8 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 3 uchazeči o službu u bojových jednotek a 5 vojáků žádající k logistice a na štábní funkce.

(27.4.2009)


Jordánský král Abdulláh II. u 601.skss

    V rámci oficiální státní návštěvy České republiky zavítal Jeho Veličenstvo Abdulláh II. král Jordánského hašimovského království k našemu útvaru. Jordánského monarchu doprovázel premiér ČR Mirek Topolánek, 1. NMO Mudr. Martin Barták a další významní hosté. Za přísných bezpečnostních opatření přivítali vzácného hosta ve výcvikovém zařízení 601.skss Hamry ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník, velitel 601.skss plukovník gšt.Ing. Milan Kovanda a místostarosta města Prostějova pan Miroslav Pišťák. ......více zde >>>

(07.04.2009)


Česká návštěva v Afghánistánu

    Dne 22.3.2009 přivítal velitel 2.Kontingentu speciálních sil plk. Ing. Roman Kopřiva na základně Kandahár v Afghánistánu delegaci ministerstva obrany ČR vedenou 1. náměstkem ministryně obrany MUDr. Martinem Bartákem v doprovodu NGŠ AČR genpor. Vlastimila Picka, ředitele VZ genmjr. Ondreje Páleníka, ředitele SOC genmjr. Jiřího Halašky a velitele 601.skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Milana Kovandy.
     Po přesunu do Campu Prostějov seznámil velitel kontingentu delegaci s aktuální situací po předešlém vystřídání 1.KSS a se situací na bojové základně vysoko v horách a jejím okolí. Vzhledem k časovému omezení tentokrát k návštěvě bojové základny nedošlo, proto alespoň telefonicky náměstek Barták a generál Páleník popřáli „českým speciálům“ hodně štěstí při plnění bojových úkolů.
     Po společném setkání návštěvy s příslušníky kontingentu, poděkoval velitel plk. Kopřiva za veškerou podporu, která se vojákům dostává v operaci EF.

( 26.03.2009 )Slavnostní nástup Kontingentu speciálních sil – I.rotace

     Dne 6.března 2009 se uskutečnil slavnostní nástup Kontingentu speciálních sil v Prostějově. Slavnostního aktu se zúčastnil premiér ČR Mirek Topolánek, předseda Výboru pro obranu PS PČR Jan Vidím, předseda Zahraničního výboru PS PČR Jan Hamáček, ministryně obrany JUDr. Vlasta Parkanová, 1. náměstek ministryně obrany MUDr. Martin Barták, ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník, zástupce náčelníka Generálního štábu - Inspektor AČR brigádní generál Čestmír Tesařík, starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař, místostarosta Miroslav Pišťák, předseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov plukovník v.v. Jindřich Starý a další vzácní hosté. ......více zde

>(09.03.2009)

 

2006    2007    2008    2010    2011    2012    2013    2014

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz