¨
baner.jpg

 

Archív událostí 2010

Vánoční sbírka pro dětský domov

Vánoční sbírka pro dětský domov
Ani letos příslušníci 601. skupiny speciálních sil nezapomněli na děti, které nemohou oslavit Vánoce se svými rodiči, a jako každý rok uspořádali sbírku pro Dětský domov v Prostějově. Tentokrát se podařilo nashromáždit 36 000,- Kč, které přišli dětem předat na Štědrý den příslušníci útvaru s velitelem 601. skss pplk. Karlem Řehkou.
(více...)

Oslavy 50. výročí přesunu vojenského útvaru 8280 do Prostějova

Oslavy 50. výročí přesunu vojenského útvaru 8280 do Prostějova
Dne 9.12.2010 si na prostějovském náměstí T. G. Masaryka příslušníci 601. skupiny speciálních sil společně s občany města Prostějov připomněli významné 50. výročí přesunu vojenského útvaru 8280 z Prešova do Prostějova.
(více...)

Vzpomínka na kamarády

Vzpomínka na kamarády
Dne 9.12.2010 si příslušníci 601. skupiny speciálních sil připomněli své kamarády, kteří před šesti lety tragicky zahynuli při plnění služebních úkolů při vlakovém neštěstí ve Vrahovicích.
(více...)

Den válečných veteránů u 601. skupiny speciálních sil

Den válečných veteránů u 601. skupiny speciálních sil
Letošní oslavy Dne válečných veteránů byly již tradičně zahájeny na prostějovském městském hřbitově, kam přišli uctít památku válečných veteránů položením věnců a kytic poslanec PČR Pavel Holík, starosta města Prostějov Miroslav Pišťák, ředitel Ředitelství řízení speciálních sil plk. Roman Kopřiva, velitel 601. skupiny speciálních sil a zároveň velitel posádky pplk. Karel Řehka, ale také zástupci Československé obce legionářské, Svazu letců a Klubu výsadkových veteránů.
(více...)

Rotace Úkolového uskupení v Afghánistánu

Rotace Úkolového uskupení v Afghánistánu
Dne 12. října se do ČR vrátila další rotace Úkolového uskupení speciálních sil, jejíž příslušníci po více jak čtyři měsíce zajišťovali bezpečnost personálu na Zastupitelském úřadu ČR v Kábulu. V plnění úkolu je vystřídali kolegové z 601. skupiny speciálních sil.
(více...)

Poslední rozloučení s plukovníkem MANSFELDEM

Poslední rozloučení s plukovníkem MANSFELDEM
V pátek 24. září 2010 zemřel bývalý velitel 22. výsadkové brigády plk. František MANSFELD. Poslední rozloučení se konalo 6.10.2010 v libereckém krematoriu, kam přišli říci své poslední sbohem uznávanému veliteli a legendě výsadkového vojska zástupy výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky.
(více...)

Víkend u vojáků 2010

Víkend u vojáků
Ve dnech 24. – 26. 9. 2010 se na Prostějovsku konal jedenáctý ročník projektu pro děti okresu – „Víkend u vojáků“, jehož pořádání již tradičně podpořili i příslušníci 601. skupiny speciálních sil.
(více...)

Setkání výsadkových veteránů 2010

Setkání výsadkových veteránů 2010
Ve dnech 15. - 17. září 2010 se v prostorách výcvikového zařízení 601. skupiny speciálních sil na Hamrech konalo setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky pod názvem Setkání 2010.
(více...)

Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil
Zatím poslední výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil se uskutečnilo ve dnech 6.9. až 12.9.2010. Z celkového počtu 59 uchazečů o službu u jednotky projevilo 31 vojáků zájem o službu u bojových jednotek a 28 vojáků o službu u ostatních součástí útvaru.
(více...)

Memorial Davida Bláhy

Memorial Davida Bláhy
V pátek 10. září se uskutečnil již 5. ročník Memoriálu Davida Bláhy v sálové kopané. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil si tak znovu připomněli svého kolegu, kamaráda a vynikajícího fotbalistu Davida Bláhu, který tragicky zahynul při plnění služebních povinností. Slavnostního výkopu turnaje se jako již tradičně zhostil tatínek Davida Bláhy, pan Vlastimil Bláha, který přijal pozvání na turnaj.
(více...)

Ministr obrany přebírá plaketu jednotky od velitele 601. skss

Ministr obrany u 601. skupiny speciálních sil
Dne 3. září ministr obrany Alexandr Vondra navštívil 601. skupinu speciálních sil generála Moravce.
Na prostějovském letišti ministra přivítal nadřízený jednotky ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník a velitel posádky a velitel 601. skss podplukovník Karel Řehka.
(více...)

Oslava Dne ozbrojených sil České republiky a ukončení činnosti 1. úkolového uskupení speciálních sil Kábul

Oslava Dne ozbrojených sil České republiky a ukončení činnosti 1. úkolového uskupení speciálních sil Kábul
V pátek 2. července 2010 oslavila 601. skupina speciálních sil Den ozbrojených sil České republiky. Tento slavnostní den byl prezidentem republiky vyhlášen na 30. červen a historicky vychází z tradice založené československými legiemi ve Francii za 1. světové války. Současně příslušníci útvaru slavnostně přivítali své spolubojovníky, kteří se 25. května vrátili z Afghánistánu, kde jako 1. úkolové uskupení speciálních sil Kábul plnili úkoly ochrany zastupitelského úřadu ČR a jeho zaměstnanců.
(více...)

Výstava

Výstava "Afghánistán – Hrdost a odvaha" v Prostějově
Ve čtvrtek 24. 6. 2010 byla na prostějovském náměstí T. G. Masaryka slavnostně zahájena výstava s názvem "Afghánistán – Hrdost a odvaha". Výstavu zahájil spoluautor fotografií fotograf Herbert Slavík.
(více...)

15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením – PHARE 2010

15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením – PHARE 2010
Již po patnáctém, a dá se říci už tradičně, se náš útvar podílel na organizaci a přípravě Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením.
(více...)

Mezinárodní cvičení FALCON

Mezinárodní cvičení FALCON
V průběhu měsíce června proběhlo v několika vojenských výcvikových prostorech na území České republiky několikatýdenní cvičení 601. skupiny speciálních sil se zahraniční účastí s názvem FALCON.
(více...)

 Výstava

Výstava "601. skupina speciálních sil generála Moravce - pokračovatelé 22. výsadkové brigády"
Dne 17. 6. 2010 byla v prostorách prostějovské galerie Špalíček slavnostně otevřena výstava pod názvem "601. skupina speciálních sil generála Moravce – pokračovatelé 22. výsadkové brigády". Výstava se koná pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství generálporučíka Ing. Ondreje Páleníka, MBA, který se slavnostního otevření osobně zúčastnil.
(více...)

Odhalení památníku Pěšího praporu 71 československých parašutistů

Odhalení památníku Pěšího praporu 71 československých parašutistů
V sobotu 5. června se představitelé 601. skupiny speciálních sil na pozvání Klubu výsadkových veteránů Liberec zúčastnili slavnostního odhalení památníku Pěšího praporu sedmdesát jedna československých parašutistů v prostorách bývalých kasáren této jednotky v Nových Zákupech.
(více...)

Rotace Úkolového uskupení speciálních sil v Kábulu

Rotace Úkolového uskupení speciálních sil v Kábulu
Po více než čtyřměsíčním plnění náročných úkolů ochrany Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu se dne 25. května 2010 vrátili příslušníci I. rotace Úkolového uskupení speciálních sil zpět do České republiky. Ochrana zastupitelského úřadu v Afghánistánu bude i nadále zabezpečena příslušníky 601.skss.
(více...)

Výběrové řízení speciálních sil

Výběrové řízení speciálních sil
Ve dnech 17. – 23.5.2010 proběhlo u 601. skupiny speciálních sil výběrové řízení, kterého se zúčastnilo celkem 23 uchazečů. Z tohoto počtu se 9 hlásilo k bojovým jednotkám a 14 k ostatním součástem útvaru. V náročném výběrovém řízení uspěl pouze 1 zájemce o službu u bojových jednotek a 5 vojáků žádajících o přijetí k logistice a na štábní funkce.
(více...)

Velitel speciálních sil USA u 601. skupiny speciálních sil

Velitel speciálních sil USA u 601. skupiny speciálních sil
Dne 13. května 2010 poctil svou návštěvou 601. skupinu speciálních sil admirál Eric T. Olson, který zastává pozici velitele USSOCOM (United States Special Operations Command). Admirál Olson navštívil vojáky společně se zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství brigádním generálem Rostislavem Pilcem.
(více...)

Oslavy Dne vítězství v Prostějově

Oslavy dne útvaru a slavnostní předání funkce velitele 601.skss
Začátek května je tradičně spojován především s ukončením druhé světové války a oslavami Dne vítězství. Příslušníci 601. skss navíc dne 9. května slaví významný den útvaru, jako připomínku na rok 2002, kdy byl jednotce propůjčen prezidentem bojový prapor. Výjimečnost slavnostního nástupu, byla umocněna slavnostním aktem předání funkce velitele útvaru.
(více...)

Oslavy Dne vítězství v Prostějově

Oslavy Dne vítězství v Prostějově
Od konce druhé světové války, nejstrašnější války v dějinách lidstva, uplynulo již 65 let a příslušníci 601. skupiny speciálních sil se, tak jako každý rok připojili, k oslavám dne vítězství v Prostějově. Jako výraz úcty ke všem obětem války příslušníci naší jednotky položili kytice na hrob padlých letců a hrob obětí druhé světové války na místním hřbitově.
(více...)

Představitelé univerzity obrany u 601. skupiny speciálních sil

Představitelé univerzity obrany u 601. skupiny speciálních sil
Rektor Univerzity obrany brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban navštívil společně se svými kolegy z vedení Univerzity obrany a účastníky Kurzu generálního štábu 601. skupinu speciálních sil. Velitel 601. skss podplukovník ŘEHKA seznámil účastníky návštěvy s historií jednotky i se současnými schopnostmi jednotky.
(více...)

601. skupina speciálních sil má nového velitele

601. skupina speciálních sil má nového velitele
Dne 1. května 2010 nastoupil na funkci velitele 601. skupiny speciálních sil pplk. Ing. Karel Řehka. Plk. gšt. Ing. Milan Kovanda, který velel jednotce od 1. prosince 2006 do 30. dubna 2010, opouští komunitu speciálních sil a odchází pracovat na velitelství společných sil AČR.
(více...)

Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil
Celkem 19 zájemců o službu u speciálních sil nastoupilo dne 19. dubna 2010 k výběrovému řízení. 7 zájemců se hlásilo k bojovým jednotkám a 12 k ostatním součástem jednotky. Podmínky výběrového řízení úspěšně splnili 2 uchazeči k bojovým jednotkám a 5 uchazečů k ostatním součástem jednotky.
(více...)

Armádní generál Tomáš Sedláček při návštěvě 601. skupiny speciálních sil

Armádní generál Tomáš Sedláček navštívil 601. skupinu speciálních sil
Dne 22. dubna 2010 měli příslušníci 601. skupiny speciálních sil jedinečnou příležitost setkat se s armádním generálem ve výslužbě Tomášem Sedláčkem. Pan generál je považován za živou legendu a vojenští historici jej právem řadí po bok jeho přátel a spolubojovníků, jakými byl František Fajtl, Antonín Špaček nebo František Peřina.
(více...)

Fakta bojového nasazení 601. skss v Afghánistánu 2008-2009

Fakta bojového nasazení 601. skss v Afghánistánu 2008-2009
V souladu se schváleným mandátem byl v polovině roku 2008 nasazen Kontingent speciálních sil (KSS) o síle 100 osob do operace Trvalá svoboda na území Afghánistánu. Bojové působení kontingentu navazovalo na předchozí nasazení 601. skss v Afghánistánu v letech 2004 a 2006.
(více...)

Slavnostní nástup Kontingentu speciálních sil

Slavnostní nástup Kontingentu speciálních sil
Dne 15. ledna 2010 proběhl v Prostějově slavnostní nástup Kontingentu speciálních sil. Tímto slavnostním aktem bylo oficiálně ukončeno bojové nasazení 601. skupiny speciálních sil v operaci Trvalá svoboda na území Afghánistánu.
(více...)

Ukončení bojového nasazení českých speciálních sil v Afghánistánu

Ukončení bojového nasazení českých speciálních sil v Afghánistánu
V průběhu uplynulých několika dnů bylo dokončeno stahování Kontingentu speciálních sil z Afghánistánu. Po šestiměsíčním působení v bojové operaci Trvalá svoboda se příslušníci 3. rotace připojili ke svým kolegům z 1. a 2. rotace, kteří úspěšně splnili úkoly této náročné bojové operace.
(více...)

 

2006    2007    2008    2009    2011    2012    2013    2014

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz