¨
baner.jpg

Vážení přátelé,
 

Velitel 601.skupiny speciálních sil plk. Ing. David FRANTA, M.S.
velitel 601. skupiny speciálních sil
plukovník Ing. David FRANTA, M.S.

                      vítám Vás na internetových stránkách 601. skupiny speciálních sil.

    Naším cílem je prostřednictvím těchto stránek informovat veřejnost o historii, poslání a událostech týkajících se tohoto elitního vojenského útvaru. Vzhledem k povaze úkolů, které speciální síly plní, podléhají mnohé aspekty naší práce utajení a nelze je tudíž zveřejňovat. Jsme si však vědomi, že veřejnost se o problematiku speciálních sil a činnost naší jednotky zajímá, a proto chceme v maximální možné míře poskytovat zajímavé a užitečné informace a aktuality týkající se naší činnosti.

    601. skupina speciálních sil je od 1. ledna 2015 součástí Armády České republiky. Tato jednotka poskytuje strategický nástroj, jenž svými jedinečnými schopnostmi významně přispívá k zabezpečení bezpečnosti a obrany naší země.

    Svojí bohatou historií a především vynikajícími výsledky a úspěchy v soudobých vojenských operacích si 601. skupina speciálních sil vybudovala značné renomé a to nejen v rámci ozbrojených sil České republiky, ale i v zahraniční komunitě speciálních sil. Svými schopnostmi, dovednostmi, přístupem k plnění zadaných úkolů a vysokou profesionalitou představuje tato jednotka také hodnotný a efektivní příspěvek České republiky do mezinárodních operací Severoatlantické aliance, případně jiných koaličních uskupení našich spojenců.

    Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří projevujete zájem o speciální síly a náš útvar. Zájem veřejnosti reprezentovaný návštěvností těchto internetových stránek, jakož i Vašimi příspěvky, nám dodává pocit hrdosti a je pro nás obrovskou motivací a povzbuzením do další práce, kterou chápeme jako své poslání a službu naší vlasti.

    Doufám, že informace, které naleznete na těchto stránkách, pro Vás budou užitečné a přínosné.

DUM SPIRO SPERO
(motto jednotky)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz